morkbla

Sveriges bästa affärssystemsprojekt 2017

Det är återigen dags att utse vinnaren av årets bästa affärssystemsprojekt. Priset avser det mest kvalitativa projektet som genomförts med driftsättning under 2016. Nominering av kandidater har skett under vintern/våren och det är 3 projekt som gått till final. En oberoende jury bestående av deltagare från näringsliv, akademi och analytiker kommer att utse och kora vinnaren på konferensen och utställningen Forum Affärssystem 2017 som genomförs den 9 maj på Sheraton Hotell i Stockholm.

Syftet med tävlingen/priset är att lyfta fram goda exempel på hur ett affärssystemsprojekt kan genomföras med ett framgångsrikt resultat. Tanken är att priset ska ge inspirera till de kunder/företag som står i begrepp att genomföra en upphandling och implementering av ett nytt affärssystem. Priset handlar primärt om att belysa hur kund och leverantör har samverkat inför och under implementeringen samt hur kunden har agerat för att skapa struktur och kvalitet i sin upphandling.

Vad krävs då för att nå final och vinna titeln årets affärssystemsprojekt?

Grundläggande bygger utvärderingen de klassiska beståndsdelarna tid, kostnad och kvalitet. Utöver detta ställs det krav på att kunden har baserat sin upphandling på en genomarbetad investeringsanalys med tydliga mål gällande förväntade nyttoeffekter.

Vidare ska projektet påvisa en viss grad av komplexitet. Detta kan vara i form av en omfattande och komplex organisation, en geografiskt spridd organisation med inslag av internhandel eller handel med utlandet. Det kan också avse en mångfald av processer och inslag av integrationer. Den gemensamma nämnaren för det som kan beskrivas som komplext är att det kräver ett väsentligt mått av projektstyrning och förändringsledning.

Projekt med problem

Vid analys av en mångfald av projekt som påvisat problem framträder tydliga mönster som går igen i flertalet systeminföranden. Till att börja med saknas det ofta en genomarbetad investeringsanalys som tydligt redovisar förväntade nyttoeffekter vilket i sin tur innebär att målbilden med införandet är otydligt. Att enbart ha ”ett implementerat system” som mål är ett helt meningslöst mål som inte ger någon som helst guidning i projektets fokusbild. Vidare saknas det ofta en tydlig rollfördelning mellan kund och leverantör och där detta alltid leder till förseningar och infekterade diskussioner om vem som borde ha gjort vad samt vad som egentligen ingick i leveransen.

Till denna problembild kommer att det ofta finns en otydlighet kring vad avtalet ”egentligen” innehåller. Kunden har för avsikt att köpa ett affärssystem men behovet är en komplett leverans bestående av teknik och tjänster samt ofta även drift och support. Samtliga dessa delar måste definieras i detalj för att parterna ska vara eniga om leveransens omfattning och inte minst vilken typ av tjänster som ligger utanför avtalet men som sannolikt kommer att uppstå. Att bara skriva avtal om ett antal moduler och en viss omfattning på leverantörens timmar är så bristfälligt att kunden lika väl kan avstå från att ha ett avtal, det finns inget som helst rättskydd för kunden i detta scenario.

Dra lärdom av de som har lyckats

Utnyttja gärna möjligheten att ta del av årets nominerade företag och prisutdelningen den 9 maj på Sheraton i Stockholm. Det finns goda exempel på framgångsrika projekt och det är viktigt att dessa får uppmärksamhet för att ge inspiration till andra samt för att städa upp i en bransch med mycket slarv och lågt ansvarstagande.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.