ERP

Framtidens affärssystem

På konferensen Forum Affärssystem & HR den 9 maj på Sheraton i Stockholm håller jag en Key Note föreläsning med temat Framtidens Affärssystem. I en tid där digitaliseringen ökar den allmänna innovationstakten kan man fråga sig vilken roll affärssystemet har idag och hur denna roll kommer att förändras framöver. Tveklöst har digitaliseringen en stor påverkan.

När man ska betrakta affärssystemet som fenomen är det viktigt att bemärka att 80% av de ledande affärssystemen har utvecklats under den analoga tidsåldern (1970-1990-talet). Det innebär att de utvecklats för en helt annan företagskultur och helt andra förutsättningar än vad som gäller idag. Under den analoga tidsåldern arbetade vi ännu på samma sätt som skett sedan efterkrigstiden med enda skillnaden att vi skrev in uppgifter på datorn istället för att skriva på papper.

Sedan dess har vi under alla år successivt effektiviserat våra processer och ökat informationsutbytet med omvärlden med ökad automatisering som följd. Resultatet är att allt färre medarbetare behövs för att utföra det arbete som tidigare krävde många anställda.

Om vi istället blickar framåt kan vi givetvis förutsätta att effektiviseringen fortsätter liksom tidigare. Skillnaden är dock att hastigheten i förändringstakten ökar. Med ökad digitalisering öppnas helt nya möjligheter till fortsatt effektivisering men också helt nya affärsmöjligheter. De regler som gäller idag när det gäller affärer och kundrelationer kommer inte längre att gälla imorgon. Detta är en omställning som kommer att radikalt förändra rollerna mellan kunder, leverantörer och partners. Imorgon kommer det finnas en väsentligt större utbud av partners som klämmer in sig i kedjan mellan kunden leverantören baserat på de nya affärsmöjligheter som uppstår.

Grunden till att skapa nya affärer bygger på att volymen av tillgänglig information kommer att öka exponentiellt under de kommande åren. Vi är på väg in i en tid där vi snart kan följa alla individer, alla kunder, alla leverantörer och alla produkter under hela livscykeln. Informationsmassan att bearbeta och analysera blir enorm och behoven av analysstöd kommer att öka. Det handlar dock inte enbart om förmågan att kunna administrera och analysera stora informationsvolymer utan det handlar även om att skapa en organisation som har förmågan att utnyttja de nya möjligheter som uppstår baserat på den information som blir tillgänglig.

I denna värld kommer det att ställas helt nya krav på våra affärssystem. Inom inte allt för många år kommer behovet av administrativ personal för redovisning helt att upphöra då självbokföring blir standard för alla företag och system.

Detta och mycket annat kommer att beröras under konferensen den 9 maj på Sheraton Hotell. Missa inte detta tillfälle att få en inblick i den framtid vi snart kommer att möta.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.