Samarbete är bra men ansvar är bättre

Jag är den förste att tillstå att ett gott och aktivt samarbete mellan kund och leverantör vid implementering av ett affärssystem är en nödvändig grund för att lyckas med ett projekt. Det bevisas inte minst av de projekt som nominerats och gick till final vid utmärkelsen av årets affärssystemprojekt. Samtliga nominerade kandidater lyfte fram det aktiva samarbetet som den viktigaste källan till projektets framgång. Signifikativt var också att samtliga kunder i dessa nomineringar visade en ovanligt stark intern drivkraft med en stark intern ledning som tog kommande i projektet.

Så långt är allt gott. Det finns dock ett perspektiv som inte ska glömmas bort. Hur man än vrider och vänder på problematiken så handlar implementeringen om att kunden har ”köpt” en leverans av leverantören. Det innebär att även om båda parter ska vara aktiva och engagerade så har alltid leverantören ett större ansvar när det gäller att säkerställa en leverans som uppfyller kundens förväntningar. Jag vågar påstå att det inte finns någon kund som skriver ett avtal med inställningen att ”leverantören är bara en konsult som ska göra en del av leveransen”. Alla kunder förväntar sig att leverantören ska ta ett huvudansvar för att vara en aktiv guide igenom hela projektet och sitta med båda händerna på ratten.

Alltför ofta upplever dock vi som anlitas som externa kvalitetssäkrare att leverantören har en förmåga att successivt glida ned bakom en skyddsvägg med hänvisning till att ”båda parter har sina roller och ansvar”. Detta är korrekt men det måste alltid finnas en part som är huvudansvarig och det finns ingen annan logik än att kunden är kund och leverantören är leverantör. Ifall det hade varit ett ”samarbetsprojekt” skulle båda parter ha investerat pengar i projektet och i normalfallet är det enbart kunden som investerar pengar och leverantören som tar emot pengarna.

Samarbete är bra och nödvändigt, men det undantar inte leverantörens roll som huvudansvarig för att säkerställa en framgångsrik installation. I denna roll ska leverantören ställa alla nödvändiga krav på att kunden skapar rätt förutsättningar för genomförandet samt att kunden själv utför de aktiviteter man enats om. Dock kvarstår att leverantören måste ta rollen som huvudansvarig för leveransen.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.