ERP

Affärssystem eller Best-Of-Breed?

Detta är en klassisk frågeställning som med jämna mellanrum blommar upp till diskussion. Den mest intensiva debatten kring denna fråga fördes inför och runt milleniet då många organisationer tvingades byta ut sina systemlösningar pga millennieskiftet. Sedan dessa har utvecklingen fortsatt i ett rasande tempo och vi befinner oss i en tid där många talar om molnbaserade tjänster. Frågan är då ifall diskussionen om Affärssystem eller Best-Of-Breed ännu är relevant eller om det finns skäl att betrakta framtiden med helt nya ögon?

Det korta svaret är att det fortfarande är aktuellt att värdera dessa begrepp mot varandra. Vi kan konstatera att det alltid är den enskilda kundens unika situation och behov som avgör vilken väg framåt som är den rätta vägen. Och den rätta vägen handlar ofta om en balans mellan målmedvetenhet, mod, insikt och avgränsningar där valet av strategi kommer som resultatet efter summering av många olika perspektiv. Om jag gör en snabb summering av våra 50 senaste strategier för svenska koncerner visar det sig att ca 60-70% väljer ett heltäckande affärssystem som strategival inför framtiden.

Till detta ska dock läggas att trenden faktiskt talar för modellen Best-Of-Breed. De sista 5 åren har det blivit allt vanligare att kunden landar i en strategi som tydligt pekar på en plattform där man avser att samordna ett flertal applikationer och där affärssystemet enbart betraktas som en av flera applikationer och inte betraktas som den centrala applikationen. Den gemensamma nämnaren för dessa kunder är att de verkar inom branscher där det krävs nischade applikationer för att lösa kundens unika behov. Som exempel kan nämnas Retail där framtidens handel förutsätter väldigt kompetenta applikationer för sortimentsstyrning, lagerstyrning, e-handel, kassalösningar, etc. Liknande behov kan återfinnas i ett flertal andra branscher.

Till detta ska läggas möjligheten att ett flertal applikationer idag kan erbjudas som molnbaserade tjänster. Även om det på kort sikt knappast tillför ökad funktionalitet så finns det faktiskt mycket som talar för att molnbaserade system i framtiden kommer att utvecklas snabbare jämfört med de traditionella systemen. Den enkla och logiska förklaringen till detta är att leverantörens utvecklingsavdelning kan lägga all kraft på att utveckla 1 version istället för att ödsla omfattande tid på att underhålla ett flertal parallella versioner av applikationen. Därmed kommer tempot att öka och kunden får möjlighet att utvecklas snabbare genom att uppgradera oftare (och säkrare) jämfört med idag.

En tjusning med molnbaserade tjänster är att lansering och spridning av nya applikationer sker i hög hastighet och kunden kan pröva nya lösningar till en begränsad avgift. Därmed kommer det bli allt vanligare att kunderna prövar nya och nischade applikationer som sedan ska integreras med en övriga applikationsplattformen. Prognoserna framåt talar också för att leverantörerna i allt större omfattning kommer att utveckla nya moduler och appar som kan säljas och erbjudas fristående från deras ordinarie affärssystem.

Summa summarum – det är fortfarande lika aktuellt att värdera alternativen affärssystem mot Best-Of-Breed men med insikten att det inte råder något motsatsförhållande mellan begreppen.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.