ERP

Netsuite + Acando = ?

I veckan publicerade Acando nyheten att de inleder ett partnerskap med affärssystemsleverantören Netsuite. Det är en nyhet som skapar lite förvåning samtidigt som det inte är helt oväntat. Netsuite har under det senaste året uppvaktat väldigt många återförsäljare av affärssystem för att börja bygga upp ett större partnernätverk i Skandinavien och med Sverige som huvudfokus. Detta är inte förvånande då Netsuite haft en väldigt svag utveckling på den skandinaviska marknaden. Systemet introducerades via återförsäljaren Alterview i Sverige redan 2008. Alterview har på ett förtjänstfullt sätt etablerat systemet och byggt de nödvändiga landsanpassningar som krävs när man tar in ett nytt utländskt system på den svenska marknaden. Antalet kunder i Sverige har till dags dato vuxit till +60 vilket ur Netsuites perspektiv är alldeles för lågt efter 10 års närvaro. Samtidigt är det svårt att begära mer av en liten återförsäljare.

Att lansera ett helt nytt affärssystem på den svenska marknaden är både kostsamt och slitsamt. Det finns redan väldigt många och starka affärssystem vilket innebär att det krävs något speciellt för att ett nytt affärssystem ska tillföra något extra till marknaden. När Alterview lanserade systemet 2008 var det helt unikt för den svenska marknaden i form av att vara ett relativt heltäckande molnbaserat affärssystem för medelstora företag. Redan vid denna tidpunkt hade systemet stöd för flertalet verksamhetsprocesser.

När vi idag räknar 2017 är det inte längre unikt att erbjuda ett molnbaserat affärssystem. Merparten av alla återförsäljare av affärssystem både kan och vill erbjuda sina affärssystem i form av en molnbaserad tjänst. I vissa fall sker det via en publik molnlösning och i andra fall sker det via en traditionell kundunik driftslösning via Azure eller annan plattform.

Det som skapar lite förvåning är Acandos val av affärssystem. Förvisso är Netsuite ett väldigt kompetent affärssystem med en väldigt omfattande verktygslåda vilket skapar stor flexibilitet för återförsäljaren att kunna skräddarsy systemet åt sina kunder samtidigt som det erbjuds som en publik molnlösning. Men det är ändå lite svårt att finna starka argument till varför just Netsuite skulle skapa en ny kundbas åt Acando. Systemet är så stort och komplext att det krävs ett flertal konsulter för att upprätta kunskapen på samma sätt som för Microsoft AX och SAP. Och att bygga upp en konsultgrupp på åtminstone 20-30 konsulter är ett risktagande och frågan är hur mycket pengar Acando är beredda att investera innan denna satsning blir lönsam. Det kommer krävas åtminstone 10 nya kunder per år i inflöde för att satsningen ska gå hem och på en redan hårt pressad marknad med många starka konkurrenter ser det tufft ut att kunna vinna så många affärer.

I valet mellan Acando och Alterview är det Alterview som vinner kampen om man utgår ifrån den värdefulla erfarenhet som byggts upp hos Alterview under de 10 år de arbetat med systemet. Det kommer krävas åtminstone 2 år innan Acando kan uppvisa färdigheter som kan konkurrera med Alterview. Det Acando kan tävla med är en bred bas av verksamhetskunskap ifrån sitt arbete med AX och SAP och med erfarenhet ifrån fler branscher än vad Alterview kan erbjuda. Nu kan vi dock utgå ifrån att Netsuite via London kommer att ge Acando det stöd som behövs men det är en osäker resa man har framför sig.

Man ska nu inte misstolka denna blogg. Det är inget fel på Acando och det är inget fel på Netsuite. Det är bara väldigt svårt att idag se vad Netsuite kan tillföra till den svenska marknaden. Det är relativt få upphandlingar där Netsuite blir aktuellt (pga den befintliga konkurrensen) och hittills har Netsuite valt att lägga sina licenser på orimligt höga nivåer jämfört med övriga lokala konkurrenter. Om Netsuite behåller denna prisnivå är utsikterna väldigt små att lyckas med försäljning i Sverige. Vi är i Sverige på väg ned mot en nivå av ca 500-700 SEK per användare och månad för ett medelstort/stort affärssystem vilket är ca 50% av den nivå som Netsuite tidigare legat på. Och den ökande efterfrågan på molnbaserade affärssystem kommer att ytterligare pressa ned dessa marknadspriser.

Det blir givetvis intressant att följa Acandos satsning på Netsuite men det gäller att ha en realistisk syn på denna satsning och ge Acando tid till att bygga upp och lära sig systemet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.