Digitalisering vs Innovation?

Sedan något år tillbaka möter jag nästan varje dag företagsledare och styrelsemedlemmar som ställer oroliga frågor kring ”Digitaliseringen”. Och där frågorna rör ”Vad måste vi egentligen göra nu?” och ”Hur viktigt är det att vi drar igång ett digitaliseringsprojekt?”. Även om det är naturligt att stor del av media idag präglas av den snabba utveckling som pågår i samhället i stort och specifikt när det gäller utvecklingen inom IT. Det är dock beklagligt att debatten nått den nivå att det skapat rädsla och oro.

Tolka mig rätt. Även jag tillhör den grupp av rådgivare som anser att det för många organisationer är hög tid att skaffa sig insikt i vad som pågår och göra sina egna analyser om vad det innebär för den egna verksamheten på såväl kort som lång sikt. Det jag vänder mig emot är att övervägande del av alla förespråkare för ”Digitalisering” saknar förankring i verkligheten och slänger sig med samma argument och floskler som alla andra.

Till att börja med är det otydligt att använda begreppet ”Digitalisering” som en generell rubrik för den omvandling som pågår. Det säger inget om ”VAD” som menas och det är här som det uppstår förvirring och rädsla från de jag möter. Utifrån mitt perspektiv handlar digitaliseringen om 2 delvis sammankopplade men i lika stor grad helt åtskilda fenomen.

Det ena fenomenet gäller ”kontinuerlig effektivisering och förenkling” av verksamhetens processer och flöden, vilket är något vi arbetat med sedan 1970-talet. Således inget nytt under solen även om vi idag har tillgängliga tekniska lösningar för att fortsätta förenklingen öka automatiseringen. Detta fenomen betraktar jag som ”enkelt” utifrån perspektivet att vi putsar på befintliga processer och ytterst sällan gör några radikala förändringar. Det handlar mer om evolution än revolution. Det ger sällan några stora vinster utöver att vi kan frigöra arbetstid och i viss grad öka kvaliteten på informationen genom renare och mer automatiserade informationsflöden.

Det andra fenomenet gäller ”innovation” baserat på att den tekniska utvecklingen ger helt nya möjligheter att skapa nya affärer och därmed skaffa sig konkurrensfördelar och nya marknadssegment. Detta perspektiv betraktar jag dock som ”svårt” då det kräver införandet av en innovativ kultur och det är inget man snyter ur näsan oavsett hur ”allvarlig” situationen är för verksamheten. Samtidigt är det just detta perspektiv som kan ge de stora effekterna och vinsterna.

Det råder inga tvivel om att den tekniska utvecklingen går allt fortare baserat på att tekniken blir mer tillgänglig och standardiserad. Samtidigt finns det många branscher där den tekniska utvecklingen kommer få väldigt begränsade effekter under de kommande 5-10 åren. Utifrån den tidshorisonten finns det inga motiv att skapa panik. Dock, blickar vi framåt mot perspektivet 10-20 år så finns det mycket som talar för att de flesta branscher kommer att påverkas. Och vi vet att det är krävande att svänga som en verksamhet från en arbetsmodell till en annan. Förändring gör ont.

Mitt råd till de företagsledare som är oroliga är att skaffa sig mer insikt i vilka tekniska lösningar som är på väg fram inom den egna branschen och vilka möjligheter detta ger framåt när det gäller den befintliga kundgruppen och de produkter och eftermarknad man erbjuder idag. Via innovation utifrån dessa möjligheter får man lägga en förändringsplan framåt men med inställningen att det är ett rörligt mål och där förändringsplanen successivt får revideras.

Jag tror inte alls på modellen att ta fram en omfattande digital strategi som sedan ska genomföras under ett antal år. Resultatet riskerar att bli lika dåligt som med de stora tunga projekt som genomfördes runt milleniet när många stora koncerner skulle införa heltäckande affärssystem.

Sätt hellre ihop ett innovationsråd (ersätta gårdagens IT-råd) som får till uppgift att blicka utanför verksamheten för att inhämta inspiration till utveckling och ta processen stegvis och kontrollerat framåt.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.