ERP

Funktionella affärssystem vinner över molnbaserade affärssystem

Som rådgivare möter vi allt oftare kunder som med viss osäkerhet undrar ifall de bör byta till ett molnbaserat affärssystem. Frågan är såväl berättigad som dum på en och samma gång. Det är som att ställa frågan ifall man ska köpa en elbil istället för en ”vanlig” bil. Det givna svaret blir ”det beror på”.

För att fortsätta liknelsen med bilar kan vi konstatera att vi ännu ”många år” efter lanseringen av rena elbilar (det har trots allt funnits rena elbilar i många år) fortfarande ser en hel del begränsningar med elbilarna jämfört med våra traditionella bilar. Samtidigt kan vi vända på argumenten och finna en hel del fördelar med elbilar. Till detta ska läggas att många ägare har elbilen som sin ”andrabil” vid sidan av den ordinarie bilen som används för längre körsträckor. Att köpa en elbil enbart baserat på motivet att det är en elbil förefaller mindre begåvat. Istället baseras valet givetvis på kundens aktuella situation och behov.

Detsamma gäller även för affärssystem. Det finns alltid ett grundläggande motiv till att kund behöver byta ut sitt befintliga affärssystem. Ofta hänger det samman med att verksamheten vuxit ur det befintliga affärssystemet som fungerar väl men inte helt kan stödja en växande verksamhet. Ibland kan kunderna uppleva att det befintliga affärssystemet halkat efter i utvecklingen men det är inte så ofta detta räcker som det enda motivet till ett systembyte. Det krävs mer i bevisad nytta för att motivera den insats (i arbetstid och kostnad) som krävs för att byta ut ett affärssystem.

Trenden talar givetvis för att molnbaserade affärssystem har framtiden för sig. Det betyder dock inte att alla molnbaserade affärssystem som idag erbjuds på marknaden är jämförbara med våra traditionella affärssystem. Vi ser stora skillnader i funktionalitet och branschfokus vilket innebär att spridningen från väldigt funktionella och heltäckande molnbaserade affärssystem till väldigt smala och begränsade molnbaserade affärssystem idag är stor. När det gäller utbudet av ”traditionella” affärssystem kan kunden som utgångspunkt vara mer trygg med att systemet är beprövat och har en bredd och ett djup efter 20-30 års utveckling. När det gäller de ”äkta” molnbaserade affärssystem som idag erbjuds i Sverige är det ytterst få som har varit på marknaden längre än 5-7 år. Det kan tyckas vara en lång tid men är utifrån perspektivet affärssystem ingen tid alls.

Det är idag få molnbaserade affärssystem som kan konkurrera funktionellt med de traditionella affärssystemen i rollen som ett ”heltäckande” affärssystem (Givetvis är detta en förenkling och generalisering av branschen och det finns enstaka undantag). Istället konkurrerar ofta de molnbaserade affärssystemen med andra egenskaper som ändå gör att systemet kan fylla en viktig roll även om det ännu inte kan anses vara heltäckande.

Även om vi har en lång väg att gå ser vi allt fler tecken på att de molnbaserade affärssystemen successivt erbjuder bättre stöd för att integreras med externa applikationer. Detta passar väl in i nutiden då allt fler organisationer går ifrån modellen med ”ett stort affärssystem” till att istället säkerställa ”en levande och flexibel applikationsmiljö” där applikationer ska kunna bytas ut och kompletteras i takt med behoven ändras.

Molnbaserade affärssystem är här för att stanna. Dock vinner ännu flertalet traditionella affärssystem över de molnbaserade affärssystemen vid en funktionell jämförelse. Men rollerna och utfallet i tävlingen kan också vändas beroende på motivet och metoden till jämförelsen. Så på frågan vilket som är det bästa alternativet landar ändå svaret i ”Det beror på”.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.