Nytt uppdrag inom Telekom

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande projektledning vid införande av nytt IT-stöd till en av Nordens största Telekombolag. Uppdraget inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt