ERP

Jeeves har blivit vuxen

I veckan har Jeeves annonserat sin 25-års dag. Givetvis värt att uppmärksamma. Ett affärssystem som började från noll i början av 1990-talet och där utvecklarna skapade en arkitektur som var annorlunda och unik jämfört med övriga leverantörer på marknaden. Som alltid när man lanserar en helt ny produkt på marknaden tog det några år innan Jeeves fick fart på sin försäljning. Man lyckades dock ganska tidigt få några relativt stora och viktiga referenskunder som gav skjuts åt försäljningen.

Den stora tillväxten av nya kunder till Jeeves skedde efter millenniet och fram till perioden 2005-2010 betraktades Jeeves som en liten pärla på marknaden. Istället för att vinna affärer på den bästa funktionaliteten vann man på systemets unika flexibilitet och förutsättningarna att kunna underhålla produkten trots att kunderna skräddarsydde systemet efter sina egna behov.

Inge kan ta ifrån Jeeves att de styrkor som fanns redan från start ännu finns kvar i lösningen. Det är fortfarande ett väldigt flexibelt system och det finns god evidens på att systemet ofta hamnar i topp när det gäller låg underhållskostnad. Samtidigt är det viktigt att lyfta att världen har förändrats sedan millenniet och det är idag andra kriterier som står högt på kundernas lista när det gäller val av affärssystem. Inte minst efterfrågar kunderna idag en helt webbaserad systemlösning med fri mobilitet mellan plattformar och operativsystem.

Under början av 1990-talet var det många som spådde Jeeves en fantastisk framtid och där hela världen låg för deras fötter. Det är dock inte helt enkelt att flytta ut en produkt i världen och skapa samma framgång som man gjort i Sverige. Detta har bland annat IFS, IBS och fd Intentia fått hårda bevis på. Samtliga tre bolag har varit nära konkurs efter milleniet när expansionen utomlands gick för fort och blev för kostsam.

I fallet med Jeeves handlar det inte om att Jeeves expanderat för fort eller att det har kostat för mycket. Däremot handlar det om att Jeeves på något märkligt sätt gasat och bromsat samtidigt och det brukar ge ett märkligt resultat. Jeeves påbörjade en geografisk expansion för ca 10 år sedan men man har nu under senaste åren valt att bromsa detta något till förmån mot att stärka sina positioner i befintliga länder. I säljsammanhang har det skapat lite huvudbry för de internationella organisationer som varit ute i upphandling och därmed tvekat på Jeeves förmåga att bli en internationell/global spelare.

Dock, det som haft störst (negativ) påverkan på Jeeves utveckling på marknaden under de senaste 10 åren är beslutet från Microsoft att ge sig in i branschen och förvärvet av NAV och AX. Det tog några år från detta förvärv innan marknaden gav Microsoft förtroende men vi kan idag konstatera att Microsoft lyckats med sina ambitioner och är på väg att bli en global dominant i hela spektret från små till stora organisationer. Om inte Microsoft ”funnits” hade Jeeves varit väsentligt mycket större idag och haft väldigt många fler kunder.

Tolka inte ovanstående på fel sätt. Jeeves är ännu ett företag som mår väl och påvisar fortsatt god utveckling. Man har inte helt resurserna till att investera lika mycket i utveckling som SAP, Microsoft, Infor och andra globala aktörer men man visar med sin utveckling att man hänger med på ett bra sätt.

Normalt har ett affärssystem en maximal livscykel på ca 20-25 år innan produkten är ”out of date” och då det krävs att produkten att produkten skrivs om helt för att inte hamna efter konkurrenterna. Detta är exceptionellt kostsamt men nödvändigt. Blickar vi framåt kommer denna livscykel att förkortas. Vi ser nu trender som visar att produkterna kommer behöva skrivas om var 15:e år för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi är precis i början av digitaliseringen och tempot ökar för varje dag. För att klara av detta tempo kräver det stort fokus och stora investeringar för att överleva. De system vi ser som ledare idag kommer inte att vara ledare imorgon. En ny generation är på väg fram.

Det är utifrån detta perspektiv man ska betrakta Jeeves. Vilken kapacitet har man till att följa med i utvecklingen de kommande 20 åren och vilken strategi ska man tillämpa för att både säkra sina positioner på befintliga marknader samt öka sin närvaro i nya geografier.

Detta är dock inget vi ska lägga fokus på just idag. Istället ska vi hylla Jeeves som blivit ett vuxet system och passa på att fira en svensk stolthet. Det är viktigt att ibland stanna upp och se bakåt för att förstå den resa man genomfört. Jeeves lägger nu sina ungdomsår bakom sig och blickar fram emot nästa fas i livet. Hipp hipp hurra för Jeeves!

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.