Nytt uppdrag till riskkapitalbolag

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag avseende strategisk kvalitetssäkring vid införande av nytt HR-system till ett av Sveriges största riskkapitalbolag. Uppdraget inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt