ERP

Affärssystemets roll i apparnas värld?

Vi befinner oss i en brytningsperiod där gamla regler/förutsättningar prövas och där framtiden pekar på nya vägar som skapar en del frågor och funderingar. Inte minst gäller detta ”HUR” det framtida affärssystemet kommer att se. Gränssnitt och användarvänlighet har varit ett aktuellt tema att diskutera sedan de textbaserade systemens tid.

Även om den tekniska utvecklingen har gått framåt och vi har sett ett flertal olika varianter av gränssnitt växa fram i takt med att Windows och browsertekniken utvecklats. Det råder dock stor oenighet om frågan ifall användarvänligheten verkligen har gått framåt eller inte.

Nu är frågan väsentligen större än enbart den visuella upplevelsen av gränssnittet. För att få rättvisa i diskussionen kring gränssnittet bör man också inkludera utvecklingen av rollhantering då det inkluderar på vilket sätt som applikationens funktioner paketeras för den enskilda användaren.

En stor del av branschen har enats kring att användarvänlighet inte längre är en korrekt rubricering på ämnet. Istället bör rubriken vara användbarhet då det bättre sätter fokus på den nytta som applikationen skapar för användaren istället för att enbart fokusera på hur ”enkelt” systemet ska vara att tillämpa.

Oavsett rubrik kan vi konstatera att en stor andel av alla kunder väljer att göra en hel del justeringar av applikationens layout och då specifikt förändring av vilka fält som ska vara tillgängliga för användaren och vilka som ska vara frivilliga alternativt obligatoriska. Tidigare kallades detta för anpassningar men vi bör idag undvika denna benämning då det leder tankarna till programmering och oftast handlar det idag mer om ”konfigurering” utan att applikationens kod påverkas. Vidare ser vi många exempel på att kunderna fall vill tillföra egen logik för att automatisera transaktionsflöden och arbetsflöden. Även detta kan idag ofta ske utan att applikationens grundlogik förstörs.

Frågan är om situationen kommer att förändras framåt och hur framtidens affärssystem kommer att se ut. Kommer kunderna fortsatt att vilja förändra systemet för att effektivisera till verksamhetens behov eller kommer kunderna i allt större utsträckning att acceptera den paketering som leverantörerna erbjuder?

Mycket pekar på att kunderna fortsatt kommer ha unika krav och behov och därmed vilja lägga sin hand på den slutliga utformningen. Det som däremot håller på att förändras är vilken roll som leverantören kommer att ha i denna process. Vi ser idag allt fler exempel på att partnerledet (för exempelvis Microsoft och SAP) successivt utvecklar och lanserar unika appar som är nischade för specifika ändamål. Syftet med detta är att undvika att röra källkoden till den underliggande applikationen men att tillföra ”användbarhet” genom att paketera en skräddarsydd app som kommunicerar med affärssystemet via formaliserade integrationer.

Möjligheten med appar medför att leverantörens partners kan konkurrera med specifik branschkunskap vilket paketeras i form av ett flertal appar som utvecklas för specifika roller och processer. Och i bästa fall kan det underliggande affärssystemet kvarstå utan anpassning. Riktigt så enkelt blir nog aldrig verkligheten men trenden mot appar är just nu tydlig.

Om utvecklingen verkligen fortsätter åt detta håll och tekniken med appar växer medför det långsiktigt att användarens gränssnitt i det underliggande affärssystemet får mindre betydelse till förmån för duktiga utvecklare av appar. I den goda vågskålen ligger att kunderna kan få tillgång till väldigt skräddarsydda appar och gränssnitt och i den onda vågskålen ligger ett beroende av den konsult/partner som utvecklat apparna.

Det finns givetvis ytterligare en mångfald av frågeställningar som uppstår om appar skulle bli framtidens gränssnitt men onekligen är det intressant att följa vad som nu sker på marknaden.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.