morkbla

Xledger börjar få internationell status

I vår kommande utgåva av marknadsanalysen Affärssystem för små- och medelstora företag (publicering sker i nov 2017) framgår att Xledger har börjat nå en respektingivande position med sitt molnbaserade affärssystem med samma namn. Bolaget grundades 2001 och lanserade sin första officiella version av produkten 2005.

Idag har bolaget verksamhet i Sverige, Norge, England och USA och har passerat +8.000 kunder med täckning i +25 länder. I vår marknadsanalys hamnar Xledger på 5:e plats när det gäller antal kunder. Det finns givetvis många fler affärssystem i världen (som inte ingår i vår marknadsanalys) som riktar sig till små- och medelstora organisationer och som har spridning i många länder, men Xledger uppvisar nu en hög tillväxttakt och är på väg att bli en internationell leverantör att räkna med.

När bolaget grundades 2001 fanns det ännu väldigt få leverantörer som hade fokus på utveckling av molnbaserade affärssystem. Netsuite och 24Sevenoffice var dock föregångare och lanserade sina molnbaserade affärssystem redan 1997. Ungefär samtidigt som Xledger lanserade sitt affärssystem grundades det svenska företaget Specter och också direkt från början satsade på att utveckla ett molnbaserat affärssystem.

Idag kan vi på den svenska marknaden redovisa ca 10 affärssystem som kan erhållas som en publik molntjänst och ytterligare ca 20 affärssystem som kan erhållas som en privat molntjänst. Trenden mot molnet är således väldigt tydlig. Det finns dock flera exempel på svenska leverantörer som tidigare uppvisat en stor kundmassa men som kommit in i den molnbaserade världen sent och därför ligger efter i utveckling.

I likhet med många andra molnbaserade affärssystem ligger Xledgers styrkor inom redovisning, tid och projekt. Det är enbart ett fåtal molnbaserade affärssystem som har täckning för samtliga processområden inklusive säljstöd, inköp, lager, produktion, service, logistik och distribution.

Xledger lanserades på den svenska marknaden 2009 och har idag ca 450 kunder i Sverige. Det är alltid svårt att lansera en ny produkt på den svenska marknaden då utbudet av affärssystem är stort och konkurrensen är mycket hård. Xledger har dock efter några trevande år fått fart på sin försäljning och tillhör nu de leverantörer i Sverige som uppvisar en hög tillväxt i målgruppen små- och medelstora organisationer.

Baserat på att Xledger har +15 års erfarenhet av att vara en leverantör av molntjänster har man ett erfarenhetsmässigt stort försprång till många av konkurrenterna på den svenska marknaden och produkten har redan hunnit genomgå flera generationsskiften. Det är dock många konkurrenter som ligger strax bakom och striden om tätpositionerna på den svenska marknaden hårdnar. Som leverantör får man ingenting gratis och det gäller att fortsatt hålla en väldigt hög investeringstakt för att kunna behålla sin marknadsposition. Xledger har goda förutsättningar att tillhöra gruppen av ledande affärssystem i Sverige de kommande åren men får se upp för uppstickarna som nu är på väg fram.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.