Nytt uppdrag inom offentlig sektor

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom offentlig sektor. Uppdraget gäller upphandling av nytt lönesystem för en sammanslutning av ett flertal kommuner och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt