Håller vi på att förlora kontrollen över informationen?

Det finns många olika perspektiv och infallsvinklar på ämnet ”digitalisering”. Och det finns många åsikter om vad som pågår i samhället och näringslivet när det gäller just digitalisering. Oaktat vilken falang man tillhör och vilken hållning man har till ämnet så står det utom allt tvivel att vi ser en väsentligt ökad förändringstakt i såväl samhället stort som inom näringslivet. De förändringar vi tidigare upplevde under en period av 5-10 år upplever vi nu på enbart 2-3 år. Det är nästan som om någon vridit upp hastigheten på klockan. Allt går fortare och vi förväntas agera fortare på allt som sker.

De två grundläggande beståndsdelarna bakom denna förändring heter ”Information” och ”Teknik”. Med de innovationer (inom teknik´) som har skett och nu sker i rasande takt erbjuds vi dagligen helt nya möjligheter som tidigare inte ens fanns i vår fantasi. Det intressanta med det som nu sker är att allt (eller åtminstone huvudparten) handlar om ökad tillgång på information. Ju mer information vi har åtkomst till desto mer vi förstår vi om vår omvärld och därmed hur vi bör agera för att ytterligare öka vår egen affär och intjäning. Lite förenklat – den som vet mer än sin konkurrent har ett övertag och därmed bättre förutsättningar till att växa och överleva.

Vi befinner oss i en tid då allt fler slutna datakällor öppnas upp och där allt fler parter är villiga att utbyta information med syfte att skaffa sig en förmåga till att kunna se in i framtiden. Och det är just detta allt handlar om, att kunna dra slutsatser om vad som håller på att ske, eller vad som kan komma att ske, och utifrån detta agera på ett sätt som gynnar den egna verksamheten. Man vill arbeta framåtriktat istället för att titta i backspegeln och agera på information som är gammal.

Även om detta är otroligt spännande och skapar helt nya möjligheter följer ganska många och svåra frågor som alla verksamheter måste ställa sig. Nedan följer några av dessa frågor:

 1. Hur ska man som företag kunna hantera informationsvolymer från kanske upp till hundratals olika externa datakällor?
 2. Vem har förmåga och kompetens till att skapa modeller för att arbeta med dessa informationskällor och bearbeta informationen på ett strukturerat sätt?
 3. Hur kan man säkerställa att den information som görs tillgänglig är korrekt?
 4. Hur ska man egentligen tolka informationsmassorna när en mångfald av informationskällorna består av aggregerad data?
 5. Hur ska man hantera information som hela tiden är rörlig, dvs att varje nytt uttag av information per minut ger olika bilder av verkligheten?

Listan ovan kan göras lång. Frågeställningarna handlar om hur vi ska hantera situationen att vi nästan svämmas över av informationen.

En litet exempel i sammanhanget är Wikipedia. Vi vet alla att detta är en datakälla som inte kan betraktas som sanningen. Den är övervägande korrekt men vi vet att det finns många direkta felaktigheter. Vi brukar den i vår vardag men är lite försiktiga med att använda den som enda referenskälla. Tänk då den dag då vi har tillgång till mängder av andra datakällor gällande väder, trafik, politik, handel, vård, etc, etc. Och vi talar då inte om 5-10 datakällor utan allt pekar på att det inom några år kommer att finnas hundratals och tusentals datakällor att få åtkomst till. En del kommer vara gratis och andra kommer att vara avgiftsbelagda.

Att bara kunna upprätta en organisation som har förmåga att utnyttja den information som görs tillgänglig är en otrolig utmaning. Att sedan dessutom hitta modeller för hur man ska bearbeta informationsvolymen är en ännu större utmaning.

Men, den mest intressanta frågan enligt mig är vem som kommer att äga ”sanningen”. Om många företag har åtkomst till samma datakällor kommer dessa företag ändå att dra olika slutsatser om vad som sker ”därute på marknaden” och agera på olika sätt. Givetvis har inte alla rätt utan några kommer att ”gissa fel”. Och risken är stor att olika organisationer kommer att dra olika slutsatser och att detta i sin tur går vidare till nästa led som gissar ännu mer fel.

Idag ser vi tillgång på ökad information som enbart positivt, men det går redan nu att förutse att vi går i en riktning där informationen kan växa oss ur händerna och där vi faktiskt tappar kontrollen.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.