ERP

Sverige idag en stark nation inom Affärssystem, men imorgon?

I vår nya marknadsanalys Affärssystem för Små och medelstora Affärssystem framgår att Sverige ännu framstår som en stark nation när det gäller Affärssystem. För segmentet fåmansföretag och organisationer med upp till ca 200 anställda finns det i Sverige upp till ca 100 systemlösningar som med lite snällhet kan klassificeras som ett affärssystem. Av dessa har ca 70% sitt ursprung ifrån Sverige. Utifrån detta perspektiv kan man hävda att Sverige ännu står starkt i konkurrensen mot utländska system.

Dock, om vi väljer att göra analysen lite mer flerdimensionell får vi fram andra signaler. Av dessa ca 100 ännu ”levande” affärssystem är det ca 70 som uppvisar en aktiv försäljning och där övriga 30 lever en tynande tillvaro. Och om vi dessutom begränsar analysen till affärssystem som vänder sig mot en bred målgrupp och inte enbart någon enstaka specifikt nischad bransch har vi kvar enbart ca 40 affärssystem. Sakta träder då bilden fram att inflödet av utländska affärssystem successivt ökar på den svenska marknaden.

Under den senaste 10 års perioden har ca 10 affärssystem med utländsk härkomst gjort intåg i Sverige och enbart de sista åren har 4-5 nya system börjat ta marknadsandelar. Bland dessa kan nämnas: SAP BusinessByDesign, Sage X3 och Rootstock.

Det finns inget rätt eller fel med att använda affärssystem med svensk eller utländsk härkomst men det kan vara värt att notera att synsättet på uppbyggnad av redovisning och reskontror ofta skiljer sig åt. Även om alla system löser kundens behov så sker det med ett handhavande som skiljer sig åt och där kunden ibland får ”lära om” när det gäller logiken på vilka transaktioner som lagras i redovisningen respektive i försystemen.

När vi nu också med hög hastighet rör oss in i den digitala världen har vi öppnat alla fördämningar när det gäller molnbaserade affärssystem och tjänster. Detta kommer i sin tur öka tempot med fler utländska leverantörer som vill pröva sina vingar på den svenska marknaden. För närvarande har vi åtminstone 2-3 ytterligare leverantörer av utländska affärssystem som undersöker och överväger att gå in i Sverige.

Förutom att våra svenska leverantörer får en ökad konkurrens när det gäller antalet alternativ på den svenska marknaden blir konkurrensen svår då flertalet nya affärssystem är unga och moderna utifrån perspektivet att de bygger på en arkitektur som främjar ökad grad av objektorientering. Med detta menas att de har en relativt öppen och tillgänglig arkitektur med välutvecklade gränssnitt för integration med omvärlden. Och det behövs i en tid då flertalet organisationer börjar få en mer fragmenterad applikationsmiljö jämfört med tidigare. Allt fler organisationer börjar komplettera sin befintliga infrastruktur med olika former av molnsystem för specifika behov där deras grundläggande affärssystem inte helt räcker till.

Ännu står Sverige starkt när det gäller Affärssystem men konkurrensen hårdnar och trenden visar att balansen mellan svenska och utländska system kommer att öka framöver.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.