ERP

Är ålderspyramiden på väg att bli ett problem inom affärssystemsbranschen?

Just nu arbetar vi med många parallella upphandlingar av affärssystem och när vi granskar CV till den personal som leverantörerna erbjuder till våra kunder är tendensen tydlig; snittåldern på föreslagna konsulter börjar bli hög. Är det en tillfällighet i just dessa upphandlingar eller är det en trend i branschen? Jag vågar mig på att säga att det är en trend i branschen, leverantörerna får gärna bevisa mig om motsatsen!

Allt som blir för likriktat blir till slut ett problem och får inte branschen in nytt friskt blod blir det till slut svårigheter att leverera i projekten och problem att utveckla företagen vidare. Vi ser att det görs försök med traineeprogram hos flera leverantörer av affärssystem som ett försök att få in fler unga, vilket är positivt. Men, vi ser också att många som ännu är unga väljer att lämna branschen efter några få år, det är annat som lockar den yngre generationen mer.

Går jag till mig själv, tänkte jag också när jag började som konsult att ”detta är något jag gör några år och sedan går jag vidare till andra jobb”. Jag blev dock kvar, vilket jag inte ångrat en sekund och liksom många andra i min åldersgrupp tror jag vi stannat kvar för att vi trivs så fantastiskt bra med alla spännande kunder samt de både omväxlande och utmanande arbetsuppgifterna i en bransch som aldrig står stilla.

I det fall ålderspyramiden kommer att bli ett verkligt problem för affärssystemsbranschen, så kanske den börjar likna industrisektorn. Här hör man ofta att den yngre generationen har en felaktig bild av vad ett modernt industriarbete innebär, och jag tänker att vi som bransch varit dåliga på att marknadsföra oss och förmedla rätt bild av branschen.

Det finns och har självklart funnits goda exempel på motsatsen och jag tänker bland annat på InfoCube som var en framgångsrik partner till Jeeves under början av 2000-talet fram till att företaget blev uppköpt av Jeeves själva 2012. Minnet av InfoCube är unga, framåtriktade och duktiga konsulter under ledning av bland annat den energiske Jonas Hammarberg. Jag tror InfoCube lyckades skapa en kultur som gjorde det attraktivt att arbeta med affärssystem i detta företag, parallellt med att Jeeves upplevdes som ett modernt system som låg i framkant. Går man in och tittar på Stratsys hemsida (inte en affärssystemleverantör men närliggande) och söker fram ”Om oss”, så har dom säkert ett tänk och rekryteringsfilosofi som också attraherar unga duktiga konsulter. Bilden där är i sig ett bevis för detta. Benify, gränsande till affärsystembranschen, är ett annat bra exempel.

När jag själv nyligen höll en gästföreläsning om affärssystem på Göteborgs Universitet var det flera studenter som kom fram efteråt och sa att det verkade spännande och visade intresse för att börja arbeta som konsult efter studierna. Det som då kom fram och var lite tankeväckande var att många studenter inte kände till alla de spännande roller man har möjlighet att jobba med om man får jobb på ett affärssystemföretag. Många trodde fortfarande att det mest handlade om att sitta och programmera och/eller göra anpassningar i systemet. Att många i branschen arbetar med handledning, verksamhetsutveckling, utbildning, projektledning och processanalyser som exempel var inte lika känt.

Fler unga behövs inom branschen för affärssystem, men samtidigt behöver ju inte alla vara unga. En bra mix är väl som alltid bäst!

Jag skulle vilja skicka med, för de lite yngre som eventuellt läser denna blogg: Att arbeta som konsult är en fantastisk möjlighet att under kort tid få inblick i olika branscher, arbeta med vitt skilda typer av yrken, på kort tid lära sig mycket om hur man styr och följer upp ett företag, utveckla sig själv och sina egna förmågor i relation till andra människor, kunna åtnjuta en stor grad av frihet inom ramen för varje enskilt uppdrag och många gånger också en snabb karriärutveckling. ”Risken” är att du tycker att det är så roligt att du blir kvar, så som vi 50+are har blivit!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.