ERP

24SevenOffice gör en nysatsning i Sverige

Leverantören 24SevenOffice gör en nysatsning i Sverige. Det blev klart i samband med att bolaget offentliggjort planen på börsintroduktion i Sverige. Bolaget har för avsikt att inom kort noteras på Aktietorget med syfte att få in kapital för en nysatsning på den svenska marknaden. Det ska tilläggas att 24SevenOffice redan har en god marknadsandel i Sverige och kan efter 10 års närvaro i Sverige uppvisa en kundlista på ca 700 kunder.
Varför kallas detta för en nysatsning? Jo, 24SevenOffice har aldrig haft egen representation i Sverige med undantag av en kort tid under 2008-2009. Istället har många befintliga kunder kommit in via partners i Sverige. Nu avser dock 24SevenOffice att göra en satsning och bygga upp en lokal organisation med syfte att mångdubbla antalet kunder under de kommande åren.
Vanligtvis brukar vi se på nya affärssystem med en viss skepsis då den svenska marknaden redan är överhettad med applikationer och det är kostsamt att bygga upp ett varumärke som inger trygghet. I fallet med 24SevenOffice är dock situationen annorlunda. 24SevenOffice har goda förutsättningar till att lyckas med sin nysatsning. Dels har man redan bevisat att man har ett fullgott system för den svenska marknaden, man har redan 700 kunder och dels är 24SevenOffice en innovativ leverantör som erbjuder en hel del intressanta tillägg i sitt system som många andra leverantörer saknar. Istället för att enbart tala om ett affärssystem bör man istället benämna 24SevenOffice som en ”plattform” varpå man kan koppla in en mångfald av digitala tjänster.
24SevenOffice var en av de allra första äkta molnbaserade affärssystemen, såväl i Skandinavien som globalt. Redan i slutet av 1990-talet, strax efter att Netsuite lanserade sitt molnbaserade affärssystem, kom den första versionen. Idag har man samlat ihop ca 24.000 kunder och tillväxten har varit väldigt hög under de senaste 3-4 åren.
Då produkten idag har en lång historia har man passerat sitt första stora generationsskifte som man påbörjade för 4-5 år sedan via en stor investering i att förädla och modernisera produkten. För att lyckas med detta valde man att då kliva av den Norska Börsen och komma bort från analytikernas rampljus. När produkten nu är klar för att möta den nya digitaliseringen gör man åter inträde på börsen men denna gång i Sverige. För formalitetens skull ska tilläggas att de enbart är den svenska delen av verksamheten som noteras, med fokus på att skapa en grund för etableringen i Sverige.
Även om 24SevenOffice redan funnits i Sverige i ca 10 år är deras nysatsning välkommen. Det behövs fler äkta och erfarna molnsystem som kan utmana många av de gamla slöa traditionella leverantörerna som inte orkar hänga med i teknikskiftet. Den primära målgruppen för 24Sevenoffice är små och medelstora organisationer i intervallet ca 10-50 användare. Systemet stöder dock såväl mindre som större företag.
Fördelen med att etablera en svensk organisation är att det skapar trygghet och långsiktighet gällande såväl implementering som support. Även om 24SevenOffice är ett relativt enkelt system att implementera så erbjuder ”plattformen” goda möjligheter för kunden att förädla, integrera och komplettera med tilläggslösningar vilket blir enklare om leverantören har lokal bemanning.
Det ska bli spännande att följa 24SevenOffice utveckling de kommande åren. Förutsättningarna är goda. Dock, när det gäller noteringen på Aktietorget är det alltid en fråga om vilka pengar var och en vågar riskera. Börsen är aldrig en garanti för avkastning och Aktietorget är en marknadsplats med en mix mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.