ERP

Framtidens affärssystem – en plattform!

Det är just nu högtryck på den svenska marknaden när det gäller IT och digitalisering. Allt fler organisationer har flyttat upp utveckling/förbättring av IT-system som en kritisk aktivitet på sin lista över prioriterade investeringar. Och det är kanske inte så konstigt. Såväl media som konsulter har lyckats elda på budskapen om att det nu är hög tid att haka på ifall man ska ha en chans att behålla sin konkurrensförmåga. Onekligen har förändringstakten ökat väsentligen de senaste 2 åren.

Som en följd av alla investeringar som pågår inom IT är det också många organisationer som idag ser över sina affärssystem. Man ifrågasätter ifall det befintliga affärssystemet räcker till inför framtiden och ifall det finns skäl att byta ut det alternativt komplettera med andra system för att få en stark helhetslösning.

Efter att ha genomfört många sk ”strategiprojekt” under de senaste åren kan vi konstatera att dagens organisationer har fler och svårare frågor att beakta och hantera jämfört med de organisationer vi arbetade med för 8-10 år sedan.

Det som förenar är att alla organisationer givetvis blickar framåt och försöker bilda sig en uppfattning om verksamhetens utveckling och därmed vilka behov som kommer att uppstå framåt. Det som skiljer är att vi i många strategiprojekt idag behöver gå djupare i analysen av ”framtiden”. Det räcker inte längre med att konstatera att verksamheten planerar för tillväxt utan det är helt avgörande att man faktiskt ifrågasätter hur affärsmodellen kan komma att förändras.

Ett konkret exempel är att vi idag möter ganska många ”traditionella” industriföretag som klarat sig ganska väl i många år genom att tillverka kvalitativa produkter men där morgondagens verksamhet allt mer planerar för att övergå till att leverera tjänster och där produkten enbart ingår som en del i affären. Och där framtiden faktiskt kan innebära att man helt överger egen tillverkning och enbart blir en leverantör av komplexa tjänster. Denna omsvängning vänder givetvis helt upp och ned på allt när det gäller styrning, ledning, processer och IT-system.

Även om det inte är lika drastiska förändringar hos alla företag så möter vi faktiskt allt fler som brottas med att deras traditionella affär är väg att förändras. Om vi utvecklar problematiken till att då också omfatta synen på affärssystemet så inser man snart att det kan bli svårt att svara på frågan ”vilket affärssystem borde vi ha”. Som ett extra tillägg till analysen av affärsmodellen kommer frågan om vilken förändringstakt som verksamheten tror sig behöva framåt. Och vi landar idag nästan alltid i konklusionen att man måste vara flexibel och snabbrörlig för att kunna hänga med i den hårda konkurrensen. Innovationstakten är idag väldigt hög och ledtiden från idé till lanserad produkt/tjänst är väldigt kort. Det innebär att konkurrens idag uppkommer på väldigt kort tid och ofta från ett helt oväntat håll, vilket kräver att man har en organisation som har förmåga att agera på kort tid.

Även om det finns undantag landar ser vi idag en trend i att många organisationer släpper affärssystem som rubrik och mer börjar tänka i termerna av en ”plattform”. Vad som än ska bli det framtida ”systemet” så måste det fungera i en dynamisk miljö, vara flexibelt och öppet för integration och samarbete med andra plattformar och tjänster. Världen är idag på väg att översvämmas av Appar och tjänster med relativt ”enkla/standardiserade” gränssnitt. Detta ger kunderna en möjlighet att med begränsade medel kunna komplettera/förädla sin infrastruktur och applikationsmiljö istället för att byta ut hela paketet.

Givetvis kommer det alltid behövas en stark ”transaktionsmotor” i verksamheten, men denna motor kommer i allt högre utsträckning i framtiden arbeta mot externa tjänster och datakällor och där stor del av datorkraften också finns externt. Det innebär också att det faktiskt blir mindre viktigt att affärssystemet innehåller ”allt”. Det blir väsentligt mer viktigt att systemet är öppet och flexibelt.

Även om ”plattform” kanske inte är en bra rubrik på framtidens affärssystem så är det åtminstone en rubrik som väl beskriver vilken typ av system som kommer att bli morgondagens vinnare.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.