Raketen är på väg att lyfta

Vi närmar oss avslutningen på 2017 och ser fram emot det nya 2018. I årets sista blogg riktas tankarna framåt och allt det som står för dörren och faktiskt är inom räckhåll. Mantrat att tiden går allt fortare kan upprepas igen och andemeningen är givetvis att förändringarna idag sker i en snabbare takt jämfört med tidigare. Den enkla förklaringen är att vi idag är mer mottagliga för förändringar jämfört med tidigare (vi har lättare att acceptera och ta till oss förändringar) samt att ledtiden från innovation till realiserad lösning idag är väldigt kort.

Förändring och effektivisering är inget nytt. Det är något vi haft med oss sedan vi bodde i stengrottor. Men däremot har cykeln för innovation, realisering och tillgänglighet för merparten av mänskligheten varit väldigt långsam för att successivt öka i tempo. Det som för hundra år sedan tog 10 år att nå ut till många människor sker idag på några få dagar.

När det gäller området affärssystem (ja, jag fortsätter att använda detta som rubrik även om vi idag lägger en annan innebörd i ordet jämfört med för 10 år sedan) så har vi ökat digitaliseringsgraden varje år sedan dessa system introducerades under 1970-1980-talet. Och i takt med att vi ökat integrationen mellan våra olika system har vi kunnat minska det manuella arbetet och successivt öka graden av automation.

Trots detta ser vi fortfarande många exempel på ”icke värdeskapande arbete” som kvarstår inom de flesta organisationer. Som några små exempel kan nämnas att öppna och sortera post, ta emot order via mail, kontrollera och stämma av olika systemkörningar samt agera på varningar som uppkommer via systemen. Listan kan göras väldigt lång. Många av dessa moment kräver inte mer än några minuter per dag men totalt sett äter det av den totala tillgängliga tiden som blir avbruten.

Många av dessa tidstjuvar kommer att kunna elimineras via införandet av det vi kallar ”Bots”. Det finns redan ett flertal verktyg på den skandinaviska marknaden och inflödet ökar för varje dag som går. Personligen var jag initialt lite avvaktande till dessa verktyg och hade en försiktig inställning till vilken kvalitet de kunde leverera i de automatiserade tjänsterna. Jag har dock haft förmånen att få insyn i praktiska exempel och ska erkänna att jag för första gången på länge blivit positivt överraskad och på gränsen till förbluffad över hur bra dessa verktyg faktiskt löser den uppgift de är tänkta att utföra.

Utöver att vi nu får möjlighet att kapa bort väsentlig arbetstid kommer utfallet blir en högre kvalitet på processen. På kort sikt kommer det självklart finnas barnsjukdomar och misstolkningar som leder till felaktiga resultat, men redan nu ser vi att ”självinlärning” håller en otroligt hög hastighet och att verktygen på väldigt kort tid blir nästintill felfria.

Arbetsbesparing är dock enbart en liten del i vilken nytta dessa bots kan åstadkomma i verksamheten. Det blir relativt enkel att konfigurera algoritmer som innebär att systemet 24/7 söker och finner (i den totala informationsmassan) avvikelser som leder till analys och proaktiva åtgärder. Och successivt närmar vi oss något som skulle kunna kallas för ett ”intelligent” affärssystem. Då syftar jag egentligen inte på själva affärssystemet utan den helhet som affärssystemet verkar i och den plattform med botar som utför dedikerade uppgifter. Detta ihop med att vi kopplar upp våra enheter (IoT), stora informationsmängder av såväl strukturerad som ostrukturerad data (Big Data), samt att vi kan lyssna och följa sociala medier och får åtkomst till publika informationskällor leder oss in i en otroligt spännande framtid. Och den finns precis bakom dörren.

Redan under 2018 kommer väldigt många stora organisationer börja införa dessa bots som en naturlig del i sin infrastruktur och gränserna mellan applikationer och tjänster kommer att suddas ut. Och prislappen är otroligt låg i relation till vilken nytta som kan skapas. Därmed saknas det få argument till att inte ta steget och införa dessa verktyg. Däremot kommer det givetvis krävas en organisation som kan underhålla och utveckla dessa spännande verktyg.

Min konklusion är att raketen är på väg att lyfta. Jag är övertygad om att 2018-2019 kommer att presentera många nya och fantastiska innovationer som väsentligen förändrar vårt synsätt på det vi till vardags kallar för ”administrativa” arbetsuppgifter. Den traditionella ekonomiavdelningen är på väg att dö ut och ersättas av en mer kvalitativ Controlling och analysavdelning som blir företagets kockpit för att styra och leda verksamheten. Och det gäller givetvis inte enbart ekonomiavdelningen, de flesta andra affärsprocesser är också under förändring.

Jag ser verkligen fram emot 2018. Detta kommer att bli ett fantastiskt spännande år, och jag är glad att man ännu har många år kvar till pensionen och får möjlighet att delta i den förändring vi nu är på väg in i. Det gäller att bestämma sig för att hoppa på ombord på raketen eller stanna kvar på plattan, och jag väljer definitivt att hoppa ombord på raketen.

2017, tack för det gångna året och 2018 – här kommer vi!

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.