ERP

Intensiv jakt på partners till Microsoft

År 2018 inleds med fortsatt konsolidering bland Microsofts partners inom affärssystem. Strax före årsskiftet blev det klart att den danska koncernen Columbus förvärvar iStone och bildar därmed en IT-koncern med ca 2.000 anställda och verksamhet i ca 15 länder. Av dessa ca 2.000 anställda är det ca 60% som har direkt koppling till Microsoft gällande infrastruktur och affärssystem med primär fokus på det som tidigare benämnts AX. Det samlade antalet AX-konsulter uppgår till ca 800 varav ca 50% finns i Skandinavien.

Strax efter årsskiftet blev det klart att den svenska leverantören Orango förvärvar itero. Via detta förvärv skapas en organisation med totalt ca 150 anställda med huvudfokus på Microsofts system NAV och AX. Orango har vuxit snabbt från 2015 och har idag tydliga ambitioner att bli en ledande aktör inom affärssystem på den svenska marknaden. Och sedan tidigare har den danska koncernen EG förvärvat flera svenska partners och kan idag uppvisa ca 1.900 anställda med primärt fokus på Microsoft.

Trenden är tydlig. Partners till Microsoft är högprioriterat bland världens investerare. Ambitionen är att skapa stora organisationer och nå dominans när det gäller tjänster inom Microsoft Dynamics produktserier. Helt enkelt av den anledningen att man ser Microsoft som ett säkert kort inför framtiden när det gäller utvecklingen inom IT och därmed den roll affärssystemen inom Dynamics kommer att spela framåt. Utan tvivel är idag Microsoft mer eftertraktat än ex SAP bland investerarna.

En följd av konsolideringen är att vi får allt färre små partners kvar på marknaden. Utvecklingen är logisk då vi upplever att det blir allt mer kostsamt att vara partner till Microsoft kopplat till de investeringar som krävs för att hålla uppe kompetensen på en aktuell nivå. Microsoft följer den allmänna trenden där frekvensen med publicering av nya versioner ökar från 1 huvudversion under 2-3 års tid till att släppa nya utgåvor 2-3 gånger per år. Det blir nästintill omöjligt för en liten partner att klara kostnaden för dessa kontinuerliga utbildningar.

Utifrån kundens synvinkel är utvecklingen både positiv och negativ. Det är givetvis positivt att det skapas organisationer med muskler till att orka hänga med i utvecklingen och där all nödvändig kompetens återfinns inom samma organisation. Positivt är också att större organisationer kan samla specifik branschkompetens i kluster där man får muskler till att upprätta specialistkompetens för enskilda branscher och kan skapa branschinriktade kundforum. Negativt är dock att stora organisationer ofta leder till en form av ”förlorat fokus” på enskilda kunder. Att vara kund hos en mindre partner ger ofta starkare relationer och högre servicegrad jämfört med stora organisationer där det smyger sig in besvärande byråkrati som skapar en trögrörlighet.

Parallellt med konsolideringen bland partners pågår Microsofts stora omvandling till en molnbaserad infrastruktur. Även detta påverkar utvecklingen för såväl kunder som för Microsofts partners. Ännu har denna omvandling inte lett till några dramatiska effekter på den skandinaviska marknaden men vi kommer börja se tydliga effekter under de kommande åren. Dels förändras rollspelet mellan Microsoft och deras partners och del förändras partnerns förutsättningar till att underhålla kundens infrastruktur. Och vidare innebär det en förändring för hur kunden bör organisera sin egen förvaltning av systemet.

Det ska tilläggas att konsolidering av partners inte är unikt för Microsoft, vi ser detta även hos andra leverantörer av affärssystem. Skillnaden är dock att det är en långsam process hos andra leverantörer och förändringen bland Microsofts partners sker i ett väldigt högt tempo. Onekligen har vi en spännande tid framför oss.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.