ERP

Monitors internationella framgångar imponerar

Att den svenska marknaden för affärssystem är glödhet är bekant för de flesta. Det finns idag ett 20-tal affärssystem som representeras av ett 70-tal partners som jagar målgruppen 30-500 anställda. I denna målgrupp finns det ca 8.000 företag i Sverige. Lägger man ihop dessa siffror konstaterar man snabbt att konkurrensen är mördande svår och då ska man till detta lägga att vi ännu befinner oss i en högkonjunktur och där investeringsviljan är stor. Man kan då ställa sig frågan hur tuff marknaden kommer att bli om några år när konjunkturen vänder nedåt.

Många av de svenska leverantörer som uppkom under 1980-1990 talet har successivt tappat mark som en följd av att den tekniska utvecklingen gått fortare än vad leverantören orkat med. Och när Microsoft förvärvade NAV och AX år 2002 förändrades spelreglerna – och mer än vad de flesta kunde förutse. Och i takt med internet och ”webben” vuxit fram har ytterligare utmaningar uppstått för våra äldre leverantörer och system.

En av de svenska leverantörer som både överlevt utmaningarna och dessutom förstärkt sin marknadsposition under de senaste 5 åren är Monitor. Det som en gång i tiden var en liten lokal leverantör av konsulthjälp och mätteknik för små tillverkande industrier i Hudiksvall har med tiden vuxit till att bli en tongivande och respekterad leverantör av affärssystem för såväl små som medelstora industrier. Idag kan Monitor uppvisa en kundlista som passerat 3.500 kunder och nyförsäljningen ligger på en hög nivå, under de få inledande veckorna av 2018 har Monitor redan tecknat 18 nya avtal. Även om flera av dessa avtal gäller kunder med få användare är det ett bevis på att Monitor har hittat en modell och en nisch där konkurrenterna har stora utmaningar med att vinna över Monitor.

En av de saker som skiljer många av konkurrenterna är att man valt att hålla fast vid sin utpekade målgrupp, dvs tillverkande industrier med upp till ca 200 anställda (Monitor har dock även många bolag med betydligt fler anställda och många användare). Det finns idag få reella konkurrenter som erbjuder ett någorlunda heltäckande affärssystem med ett stort djup och bredd inom tillverkning och samtidigt fokuserar på mindre företag. De flesta andra konkurrenter har en väsentligt bredare målgrupp av kunder vilket också återspeglar sig i en mer fragmenterad kundmassa och därmed ett mer fragmenterat fokus.

Det som inte alltid är känt när det gäller Monitor är deras internationella framgångar och ambitioner. Redan för många år sedan var det vanligt att Monitors kunder valde att flytta med affärssystemet ut till dotterbolagen utomlands. På detta sätt har Monitor haft kunder utomlands och hanterat språk och andra landspecifika krav för ett antal länder under ganska lång tid. Det som dock har skett successivt under de senaste 10 åren och med ett stort fokus under de senaste 5 åren är en aktiv satsning på att etablera verksamhet utomlands och aktivt börja bygga upp kanaler med återförsäljare och lokala supportorganisationer.

På enbart några få år har Monitor fått ett permanent fäste i Danmark och kan idag uppvisa uppåt 40 kunder varav hälften kommit enbart se sista 2 åren. Även om Danmark historiskt varit ett Microsoft land har marknaden öppnat upp sig för nya spelare som följd av att både NAV och AX pressas uppåt i kundsegment och av många betraktas som för komplexa för mindre bolag, samt som en följd av den lokala produkten C5 är på väg ur tiden. Även i Norge och Finland har Monitor kunder sedan tidigare och arbetar nu successivt med att etablera lokala partners.

När det gäller de baltiska länderna har Monitor haft kunder där i många år som följd av att många svenska industrier haft dotterbolag i dessa länder. Nu bygger dock Monitor upp egen organisation och försäljning på egna meriter och kan idag uppvisa uppåt 300 kunder totalt i dessa länder.

Det mest intressanta just nu är dock Monitors framgångar i Asien där man etablerar lokal organisation och partners i bla Malaysia, Singapore, Thailand och Indonesien. På enbart några få år kan Monitor räkna in uppåt 100 kunder och där merparten av de nya kunderna är helt lokala företag helt utan anknytning till Sverige eller Europa. Det har visat sig att dessa länder är en sk blue ocean, dvs länder med ytterst begränsad konkurrens från lokala konkurrenter. Förvisso finns Microsoft, SAP och andra globala aktörer på plats men marknaden är så stor att potentialen för tillväxt är nästintill obegränsad.

Det ska tilläggas att historien visar att uppväxling från att vara en lokal aktör till att lyckas internationellt när det gäller affärssystem alltid har gått via vägen att bli börsnoterad eller externt riskkapital. Normalt brukar en internalisering av ett affärssystem kosta från 250 MSEK och uppåt för att få en betydande marknadsandel och ett permanent fotfäste i ett nytt land. Vi kan också se att våra tidigare svenska leverantörer IFS, IBS, Intentia (Idag del av Infor) var nära att duka under pga ekonomiska utmaningar i samband med deras internationaliseringar runt milleniet.

Det som fascinerar när det gäller Monitor är att man har påbörjat och genomför sin internationalisering med eget kapital och med fortsatt höga vinster i bolaget. Det visar att konceptet och målgruppen fungerar och att produkten kräver mindre support jämfört med många andra applikationer där leverantören ofta får problem med sviktande support när kundstocken växer och när graden av utländska kunder ökar.

Med sin nya produkt G5 och de internationella framgångarna har Monitor skapat sig en stabil och trygg plattform inför framtiden. Den nya produkten G5 är helt webbaserad och steget till att bli en aktör som aktivt ger sig in och erbjuder en helt molnbaserad produkt ligger inom räckhåll. Därmed har man positionerat sig inför framtiden och kan välja att ta detta steg när tiden känns rätt. Just idag klarar sig Monitor bra på att erbjuda sk Onpremise och när det gäller exempelvis Östeuropa och Asien är det ännu en ganska låg efterfrågan på molnbaserade affärssystem pga att internet/bredband ännu är begränsat.

En fundering är om och när Monitor blir uppköpt av en extern aktör. Givetvis har Monitor haft många friare under åren men ägarna har motståndskraftigt hållit emot och fortsatt i egen regi. Utmaningen för en köpare är att det sannolikt krävs ett mycket stort kapital för att förvärva Monitor. En rimlig värdering på bolaget idag, sett till omsättning, produktutbud och lönsamhet, är ca 1.5 miljard SEK. Man ska komma ihåg att Monitor uppvisar en lönsamhet som är unik i branschen. Skulle vi tillämpa de multiplar som används för molnbaserade applikationer skulle värdet istället stiga uppåt 3-4 miljarder SEK. Därmed begränsas möjligheten till ett uppköp. Det mest sannolika idag är dock att Monitor fortsätter i egen regi av anledningen att framgångarna och lönsamheten är så god att det saknas tillräckliga incitament för att ta in nya ägare. Och risken med en ny ägare är att man driver på tillväxten i så högt tempo att man riskerar att förlora kontrollen över sin leveransförmåga och kvalitet.

Det blir intressant att följa Monitors fortsatta utveckling och inte minst den internationella expansionen. Den pågående digitaliseringen fortsätter att driva på tempot på marknaden och allt fler systemleverantörer blir omsprungna av nya aktörer som slår sig in med innovativa applikationer med utnyttjande av AI, Bots, IoT, Blockchain etc. Även Monitor kommer tvingas med på detta tåget men har möjligheten att ta det stegvis och kontrollerat framåt. Att Monitor har mycket goda förutsättningar till fortsatt tillväxt råder det inga som helst tvivel om.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.