Utdragen kamp mellan det gamla och det nya

Att det pågår ett generationsskifte när det gäller affärssystem (egentligen för alla typer av verksamhetssystem) tror jag inte har undgått någon. Till stor del handlar den synliga kampen om ”onpremise” vs ”cloud” och förmågan att kunna erbjuda affärssystemet som en tjänst istället för en engångslicens och lokal installation. Och denna kamp börjar de flesta kunder bli medvetna om även om alla inte helt har insikt om konsekvenserna av en övergång till en molntjänst. Det är ju inte så att en molntjänst i sig själv innebär ”bättre funktioner” även om det finns en långsiktig potential i att erbjuda systemet med kontinuerliga uppdateringar istället för nya versioner 1 gång per år.

Det finns dock även en osynlig kamp som mer handlar om förmågan för leverantörerna att kunna anpassa sig till de nya spelreglerna för hur man utvecklar och tillhandahåller system. Fram till idag har man kunnat klara sig ganska bra som leverantör genom att erbjuda ”bra och branschanpassad” funktionalitet åt en specifik målgrupp. Och kunderna har haft tålamod med att leverantören inte alltid legat i framkant tekniskt så länge applikationen har fungerat väl för den enskilde användaren. Nu ser vi dock tydliga signaler på att kunderna markant har ökat sina förväntningar inför framtiden. Och de leverantörer som inte har orkat hänga med i den tekniska utvecklingen blir allt oftare ställda inför faktum att deras trogna kunder sviker dem för nya applikationer som kanske inte helt kan konkurrera med funktionalitet men istället påvisar snabbrörlighet i utveckling och framtidspotential.

För de leverantörer av ”äldre” applikationer som ännu inte påbörjat sin omvandling av applikationen är det svårt att se någon framtid. Och när vi talar om ”omvandling” menas här inte att man putsar till systemet med ett nytt gränssnitt. Det krävs att man skriver om applikationen från början. Så kallade ”lyft” av gränssnitt har vi sett många gånger från milleniet fram till idag och jag kan inte påminna mig någon leverantör som tagit marknadsandelar på detta sätt. Däremot har det möjligen medfört att man delvis kunna bromsa utflödet av kunder under en tid.

För att kunna överleva det generationsskifte som nu pågår krävs det att man redan kommit långt i arbetet med att skriva om sin applikation och utnyttjar nutidens modeller för systemutveckling och skapar gränsytor för utbyte av information med omvärlden. Som lyckade exempel på nyskrivna applikationer kan nämnas S/4Hana från SAP och Monitors nya applikation G5. Två leverantörer som insett att det krävs investeringar på långt över 100 MSEK för att skapa en ny applikation som åtminstone delvis kan ersätta den tidigare applikationen.

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram hur viktigt det är att applikationen är rätt utformad för sin specifika målgrupp. Vi ser idag ett inflöde av nya molnbaserade affärssystem som visserligen visar sig ha relativt bred och djup funktionalitet men där det grafiska gränssnittet är bedrövligt. Och där leverantören frenetiskt påpekar styrkorna med sina portaler, grafik, analyskuber och mycket annat som ska imponera på kunden. Det är givetvis utmärkt att det ingår starka verktyg för åtkomst till och analys av data i realtid men det går ändå inte att bortse ifrån att applikationen måste vara utformad på ett sätt så att användarna upplever systemet som ”trivsamt” att arbeta med. Och det är viktigt att leverantören kan erbjuda ett affärssystem som har en egen ”identitet”, dvs att applikationen visuellt skiljer sig mot konkurrenterna. Vi är trots den snabba utvecklingen bara ”människor” och vi påverkas av det vi ser och det vi arbetar med.

Jag har flera gånger hamnat i lägen där kunden aktivt väljer bort de ”nya” och moderna applikationerna pga att de är så ”tråkiga” att arbeta med. Vad som har hänt är att leverantören i sin iver att övergå till en ny plattform och ny utvecklingsmodell lagt allt krut på att använda standardverktyg för att bygga gränssnitt och någonstans glömt bort att ge systemet en identitet.

På grund av ovan kommer den pågående kampen att bli mer utdragen än vad de ”nya” leverantörerna hävdar. Även om klockan har slagit för de gamla och omoderna applikationerna finns det ännu många nischade målgrupper som inte kommer att byta ut sina gamla system så länge de nya applikationerna kan erbjuda ett gränssnitt som upplevs som ”trivsamt”.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.