Digitalisering eller inte?

Jag läser just nu Hans Roslings bok Factfulness och kan inte låta bli att dra paralleller med hur vi dagligen pratar om Digitalisering mm. Vi säger exempelvis att allt kommer att digitaliseras. Ja, det kanske det kommer att göra men det kommer inte att ske över en natt. ”De som inte digitaliserar och robotiserar sin verksamhet kommer att försvinna från marknaden”. Jo, så kan det också vara men knappast för alla. Dessutom kommer denna förändring, transformation, att ske gradvis och över tid. Det kommer troligen, liknande det som Rosling visar med sin ”världshälsograf”, att finnas en mångfald av företag som bara delvis har digitaliserats om vi tittar bakåt i tiden om 10-15 år och som trots detta ännu är framgångsrika. Det kommer att finnas företag som är totalt digitaliserade och företag som inte alls är det, samt givetvis ett stort antal som håller på att digitalisera sina verksamheter.

Förändring pågår konstant även man inte alltid lägger märke till det. Dvs även de som inte anser sig ha digitaliserats har troligen gjort det till en viss grad medan andra har gjort det i högre omfattning och i snabbare takt. Vem är då vinnare? Den som planerat och genomfört digitaliseringen relativt snabbt eller den som anser sig inte ha digitaliserats alls men som i praktiken om man tittar bakåt visst har gjort det? Det borde ju vara den som medvetet och kontrollerat agerar och styr sin utveckling. Det kräver ju dock att man har en vision och strategi för framtiden. En prediktiv analys om hur världen, dvs marknaden, kommer att se ut i framtiden.

Oavsett om man planerar att genomföra en större transformation med digitalisering, automatisering och robotisering av sin verksamhet så bör nog alla organisationer förbereda sig på ett eller annat sätt för att det som går att automatisera med stöd av robotar också kommer att bli det. Vissa saker kommer att ske inom bara några år medan andra säkert kommer att dröja. Genom att börja sina förberedelser tidigt och med ett agilt angreppssätt kan man säkerställa att inte hamna på efterkälken inom de områden som faktiskt kan komma att digitaliseras och därmed också automatiseras inom en inte allt för lång framtid, säg inom 4-5 år.

Det agila arbetssättet säkerställer till viss del möjligheten att justera färdriktning när (för det kommer att ske) förutsättningarna förändras. Vi kan väl förutsätta att nästan alla rutinarbeten inom administration kommer att, med stöd av ”administrativa robotar”, ha automatiserats inom 10 år, kanske betydligt snabbare. En effektivisering som säkerligen kommer att innebära att många arbetsuppgifter stannar kvar i hemlandet om än inte utförda av en människa.

Förbättring, optimering, evolution. Det finns många namn på förändring. Det enda som är säkert är att allt förändras över tiden och vissa saker snabbare än andra. Just nu är det den administrativa robotiseringen som är på mångas läppar och det kommer att kräva förändringsberedskap i många organisationer. Oavsett om man tror att förändringen kommer att gå fort eller lite långsammare är det hög tid att förbereda sig. D.v.s. bygga basen för att kunna automatisera med stöd av administrativa robotar. Nyckeln benämns ”Fullständig, harmoniserad och riktig masterdata”. Jag har många tankar om hur denna skall skapas och administreras men det får jag återkomma till en annan blogg.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.