Nytt uppdrag inom forskning

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag inom Affärssystem hos en forskningsstiftelse.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt