ERP

IFS hänger bra med i matchen

I veckan genomförde IFS sin Customer Summit, vilken är användarföreningens årliga mötespunkt för kunderna till att mötas och utbyta erfarenheter. Samtidigt är det en plattform för IFS för att dels presentera sin senaste utveckling till befintliga användare och insamla önskemål till framtida utveckling. Presentationen bygger till stor del på samma information som presenterades på IFS World Conference i Atlanta i maj månad, således ingen ny information sedan dess.

Det man kan säga om IFS är att produkten hänger bra med i matchen med övriga stora globala leverantörer av affärssystem. Om man relaterar till de globala aktörerna SAP, Microsoft, Oracle och Infor så kan IFS idag uppvisa en produkt som på många områden uppvisar likvärdig och inom specifika områden ännu mer funktionalitet. IFS har alltid varit en relativt innovativ leverantör som spanat framåt och försökt följa trender när det gäller såväl teknik och funktion som användarupplevelse. Och investeringarna har fortsatt och även väsentligen ökat sedan företaget förvärvades av EQT 2015.

Ingen av de stora leverantörerna SAP, Microsoft, Oracle eller Infor kan erkännas vara ”den enskilde som leder” marknaden. Istället är det mixen av ovan leverantörer som på olika sätt bidrar till branschens utveckling framåt. Samtliga dessa aktörer investerar stort i kontinuerlig utveckling men alla bygger/bär på sin eget arv vilket både stärker och hämmar deras utveckling och positionering på marknaden. Och detsamma gäller IFS. Det är dock inte helt rättvist att jämföra IFS med övriga ovan nämnda leverantörer som omsätter mångfalt mer än IFS. På den globala arenan är IFS ännu en utmanare och inte en dominant.

Det är dock viktigt att notera att branschen är under yttre påverkan och förändring. Den generella trenden med molnbaserade system/tjänster samt den snabba utvecklingen inom AI, Machine Learning och IOT drivs av helt andra aktörer såsom exempelvis Google, Amazon, Baidu, IBM och Salesforce. Och investeringstakten hos dessa aktörer får investeringarna även hos de globala leverantörerna av affärssystem att blekna.

Även om leverantörerna av affärssystem försöker hänga med på det digitala tåget och börjat prata om vad deras produkter kan åstadkomma inom AI och Machine Learning är det få som kan uppvisa en mångfald av praktiska exempel. Utifrån detta perspektiv är de relativt lika varandra i sin utveckling och IFS befinner sig på samma nivå.

En viktig skillnad mellan IFS och övriga nämnda globala leverantörer är att IFS ännu är och förblir en leverantör av just affärssystem. De globala leverantörerna av affärssystem (SAP, Oracle, Microsoft och Infor) satsar också väsentliga pengar på att bygga ”infrastruktur” och ”motorvägar” för att kunna administrera de framtida tjänster som ska transporteras genom ekosystemet. Med detta menas att man investerar stort i den arkitektur som krävs för att kunna bli en viktig connector i ett nätverksbaserat informationssamhälle där en mångfald av appar och nätverkstjänster kommer skapa ett ekosystem vi tidigare inte upplevt. Morgondagens ekonomi bygger mer på att förmedla tjänster och ta betalt för kommission jämfört med dagens ekonomi där vi säljer produkter och funktioner.

Det affärssystem som IFS idag uppvisar står sig dock starkt mot de globala leverantörerna om vi håller oss till en funktionell jämförelse. Och med en nu uttalad partnerfilosofi har företaget på kort tid tagit många affärer på den skandinaviska marknaden vilket skapat förvåning och irritation hos konkurrenterna som betraktat IFS som en nischad spelare inom service- och underhåll samt med fokus på större organisationer. Vi kan dock konstatera att IFS successivt tar affärer inom många fler branschområden och att partnerledet numera fokuserar stort på kundsegmentet 50-200 anställda. I denna målgrupp är IFS egentligen ett för stort system, men med kunniga partners och en bra paketering är det ändå ett alternativ att beakta.

Ett starkt bidragande skäl till varför IFS börjat vinna många affärer kan dock härledas till förmågan att våga investera i sin försäljning. Få konkurrenter vågar eller vill investera lika många dagar i säljarbete och förberedelser inför systempresentationer som IFS gör. Och i dagens värld där allt fler kunder har omfattande och komplexa behov är det viktigt att inte bara kunna sälja drömmar, det är avgörande att man kan konkretisera varje kunds unika verksamhetsflöden. Det fanns en tid där det räckte med att man kunde uppvisa en fin referenslista av kunder eller bygga sin försäljning på enbart sitt varumärke. Detta räcker inte längre. Vi befinner oss i en tid där ”time to market” är en avgörande konkurrensfaktor. Kunderna vill se bevis på att deras behov kan uppfyllas omgående istället för att få en verktygslåda som förvisso är flexibel men kräver tusentals timmar för att konfigurera och realisera. Och detta förutsätter även att leverantören redan under upphandlingen kan presentera en kundunik uppsättning och inte bara en standarduppsättning av affärssystemet.

IFS är ännu bra med i matchen och uppvisar, jämfört sin begränsade storlek mot de globala spelarna, ett välutvecklat, funktionsrikt och flexibelt affärssystem. Dock, i en tid där branschen är under förändring och vi framåt mindre talar om affärssystem och mer talar om nätverk och kluster av appar, tjänster och ekosystem är det mer osäkert vilken roll IFS kommer spela. En avgörande faktor framåt är att kunna erbjuda ett affärspaket som är välintegrerat samtidigt som det är går att bryta upp i tjänstepaket som kan ersättas av, samt kopplas samman med externa tjänster. Detta är ett spår som redan tagits upp av de globala leverantörerna av affärssystem och där omsvängning nu pågår med stora investeringar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.