ERP

Kan molnet ge en längre livslängd på affärssystemet?

Att molnet är på väg att bli (eller redan har blivit) standardmodell för leverans av digitala tjänster är ingen nyhet. Inte heller att merparten av alla leverantörer av mjukvara successivt övergår till en molnbaserad leveransmodell. Det är idag till och med svårt att hitta leverantörer som håller sig kvar vid att enbart erbjuda mjukvara via köp och lokal installation i kundens infrastruktur. Ingen vill vara kvar ensam med att erbjuda Onpremise, som nu alltmer betraktas som något ”otidsenligt”.

 

Att övergå från Onpremise till molnbaserad tjänst baseras oftast på en utvärdering av ett flertal kriterier. Till dessa hör exempelvis pris, prestanda, tillgänglighet och skalbarhet. Det som dock ofta glöms bort i sammanhanget är hur systemets livscykel påverkas och förändras. Vid en snabb översyn kan man lite naivt tycka att leveransformen knappast bör påverka systemets utveckling och dess livslängd.

 

Men vid eftertanke kan man dock finna belägg för att en molntjänst faktiskt kan och bör ge en längre livscykel hos kunden jämfört med ett traditionellt system. Huvudskälet till detta är att kunden alltid kommer att ha ett system som är uppgraderat till den senaste versionen och därmed också har åtkomst till de senaste nyheterna. Oavsett om kunden har förmåga/kompetens till att bruka de nya möjligheter som löpande kompletteras produkten, kommer ändå systemet vara uppdaterat och ”modernt”. Således minskas eller elimineras risken att kunden ska hamna på efterkälken med en sk ”teknisk skuld”.

 

Den absoluta majoriteten av alla leverantörer som erbjuder molntjänster av karaktären affärssystem eller motsvarande ”stora/komplexa” systemlösningar levererar uppgraderingar ca 2-6 gånger per år. Att leverantören håller en hög takt i utveckling och uppgraderingar är förvisso ingen garanti för att leverantören håller sin plattform modern, men genom att leverantören enbart behöver underhålla en enda version istället för att underhålla 10-12 versioner parallellt (för kunder som kör kvar i gamla releaser) kan alla utvecklingsresurser fokuseras till den enda versionen. Det leder till en väsentligt högre utvecklingstakt jämfört med hur det var ”förr”.

 

Nu har vi inte haft molntjänster under så lång tid ännu, och därför ännu inte hunnit se de långsiktiga konsekvenserna av övergången. Men allt pekar på att övergången till ett molnbaserat affärssystem bör leda till att kunden kan leva kvar i samma system längre jämfört med om det vore Onpremise. Detta då kunden inte bör växa ur systemet ”tekniskt” (det finns dock givetvis andra skäl till varför kunden skulle vilja byta system).

 

Om man drar detta i tangentens riktning bör det också innebära (på sikt) att vi kommer att få se färre systembyten per år vilket bör leda till viss utslagning av såväl leverantörer av affärssystem som partners. Det är i grund och botten nyinstallationer och uppgraderingar som föder en stor del av branschen idag, och denna kaka bör minska som följd av övergången till molnbaserade tjänster.

 

Så i den bästa av världar finns det skäl att tro att kunden kan leva kvar med sitt affärssystem längre om det är molnbaserat. Och omvänt finns det samtidigt skäl att tro att det kommer leda till en svårare konkurrenssituation för leverantörerna på marknaden där det finns allt färre kunder som vill byta system.

 

Det man lägga till eller delvis vända emot ovanstående är att vi generellt håller på att uppleva en förändring i synsätt gällande affärssystem kontra en app-baserad infrastruktur där man klustrar ihop tjänster ifrån ett flertal leverantörer. Även detta innebär för kunden nya och positiva möjligheter samtidigt som det delvis hotar de traditionella leverantörerna av affärssystem. Onekligen kommer övergången till molnet att leda till en del spännande konsekvenser framöver.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.