HR

Nordiska utmanare inom HR-system

I vår nyligen publicerade marknadsanalys ”HCM Systems in Sweden” konstateras att den svenska marknaden för HR-system har kompletterats ett flera nya leverantörer jämfört med vår marknadsanalys för 2 år sedan. Huvudskälen till detta är dels att det kommer in nya internationella system i Sverige men också att en del befintliga men ”smala” och nischade HR-system har breddat sin funktionalitet och därmed kvalificerar för medverkan i vår marknadsanalys.

Spelfältet med leverantörer och system är fragmenterat och mångfacetterad. Även väldigt nischade leverantörer inom enbart ex rekrytering eller schemaplanering väljer att titulera sig som HR-system. Men successivt är även de smala leverantörerna på väg att bredda sin funktionalitet vilket ökar konkurrensen. Även om det är positivt för kunderna med ökande konkurrens innebär det samtidigt en svårare marknad att överblicka med risk för många alternativ när kunden ska söka nya system.

Vi har tidigare nämnt att marknaden för HR-system är mer internationell jämfört med exempelvis marknaden för Affärssystem. Det finns dock flera exempel på lokala och nordiska leverantörer som visar framgång och nu ökar sin fokusering även mot utlandet. Som exempel kan nämnas CatalystOne (från Norge) och Sympa (från Finland) som varit aktiva i Sverige i 5-6 år och nu också sträcker sig allt längre ut i Europa. Båda dessa system erbjuder en generellt sett bred och djup funktionalitet som täcker många processområden inom HR. Målgruppen av kunder ligger något under de stora globala aktörerna som Workday, Oracle och SAP och därmed har de en betydligt större kundbas att rikta sig mot, och därmed en stor potential till att öka sina marknadsandelar i Sverige.

Ser vi till de system som har något mer begränsad funktionalitet kan vi lyfta fram Simployer (från Norge) och Talent Manager (från Norge) som nu också växer på den svenska marknaden och samtidigt blickar utanför Norden. Verismo (från Sverige) har funnits på marknaden länge i olika former men har under de senaste åren fått ihop ett överraskande omfattande HR-system. Ännu finns det få kunder, men potentialen finns. Utöver ovan nämnda system finns även Visma, Aditro, CGI, EVRY, Flex och HRM Software som har sitt ursprung från Sverige alternativt Norge.

Det finns således många nordiska leverantörer som är med och kämpar om marknadsandelar, och alla gör det utifrån egna förutsättningar. En del kommer att vara framgångsrika och andra inte. Vi noterar att när nu digitaliseringståget går, är det flera av leverantörerna som bär på en gammal och tung ryggsäck som hindrar dem från att kunna hålla tempo i utvecklingen.

Det går inte längre att enbart ”lappa och laga” och tro att man kan konkurrera. De som inte har gjort sitt generationsskifte när det gäller att svänga om arkitekturen mot molnbaserade mikrotjänster kommer inte att klara av övergången och konkurrensen. Det är nu HR-tåget går och inte om 5 år. Därför är det ett måste att redan idag ligga långt framme med modern teknik för att kunna ta marknadsandelar redan 2019-2021, sedan kommer trycket att mattas av på den svenska marknaden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.