ERP

Intervju med Marie Löfgren som är COO på Xledger AB

Detta är 3:e intervjun i vår serie med ledande befattningshavare för de ekonomisystem som levereras till Sveriges kommuner. I denna intervju har vi träffat Marie Löfgren som är COO på Xledger AB. Marie Löfgren började arbeta hos Xledger oktober 2010 och har 22 års erfarenhet som leverantör av affärssystem med inriktning på projekt och ekonomi. Marie har arbetat i många olika roller – med fokus på produkt och leverans. Idag är Marie COO hos Xledger AB och fokuserar mycket på affärsutveckling och lägger mycket tid på etableringen av Xledger bland Sveriges kommuner.

 

Marie, först får vi gratulera till er första affär med Xledger till Sveriges kommuner, berätta lite mer om den upphandling som Xledger vann i slutet på 2018

– Tack så mycket, det är väldigt spännande och vi ser verkligen fram emot projektet! Samtidigt har vi självklart stor respekt till den för vår del nya bransch som kommunsektorn innebär.

Dalslands kommuner har länge funderat på alternativ till de förvaltningstunga och förhållandevis dyra ekonomisystem som används av svenska kommuner idag. Efter moget övervägande mellan att ännu en gång investera i en dyr uppgradering av befintligt system, valde man därför att istället göra en ny upphandling.

Kriterierna fastställdes till en lösning som är säker, effektiv, flexibel och som kontinuerligt kan uppgraderas till nya versioner (men med liten insats från kommunerna), vilket betyder en så kallad molntjänst. Man öppnade också upp marknaden genom att inte låsa kraven till enbart det som erbjuds svenska kommuner idag och därmed fick nya aktörer möjlighet att delta i upphandlingen. Efter genomförd utvärdering av de leverantörer som kvalificerat sig och lämnat anbud valdes vår molntjänst Xledger.

 

Vilka är Xledger? Hur ser historien ut och var befinner ni er nu?

– Jarle Sky som var huvudarkitekt och produktchef för Agresso mot slutet av 90-talet, bodde i Kalifornien och bevittnade där etableringen av internet. Han blev snabbt övertygad om att denna plattform skulle vara central för hur företag skulle komma att hanteras. Tillsammans med två kollegor bildade han Xledger för att från grunden bygga en lösning med internet som plattform. Detta var år 2000 och grunden för Xledger var satt. Idag har vi ca 10.000 företag i tjänsten Xledger. Bolag finns i Norge, Sverige, UK och US och användare i ca 45 länder.

 

Vad är drivkrafterna bakom att ni satsar på att bli leverantör till Svenska kommuner?

– Drivkrafterna baserar sig på några nyckelfaktorer. En stor bidragande orsak är att vi redan har etablerat Xledger på den norska kommunmarknaden.

Partnerskapet med Arribatec är också en central del, de har lång erfarenhet av att leverera ekonomiprocesser till kommuner och vi kompletterar varandra väl. Tillsammans kan vi erbjuda svenska kommuner, kommunala bolag och kommunförbund en kostnadseffektiv och säker lösning och därmed utmana befintliga aktörer och det gamla sättet med en äkta SaaS – Software as a Service lösning. Att digitalisera och automatisera kommunens ekonomihantering och det med fyra fria uppgraderingar per år är en tydlig fördel. Arribatec och Xledger vill förmedla system- och verksamhetskompetens i framtidens ekonomisystem.

Slutligen ser vi också att den funktionalitet som efterfrågas väl täcker in de krav som b la svenska kommuner ställer i upphandlingar.

 

Marknaden, och det gäller även antal affärer med ekonomisystem till kommunerna, har varit inne i en relativt stabil högkonjunktur under ett antal år. Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på kommunmarknaden, ser ni möjligheter till fler affärer i närtid förutom den affär ni tog för några månader sedan?

– Att intresset för vår lösning är stort är väldigt tydligt då allt fler upphandlingar efterfrågar en molntjänst. Vår partner Arribatec har dialog med ett flertal kommuner och kluster av kommuner idag. Något som vi poängterar är att man kan behöva tänka om vad det innebär att upphandla en molnlösning. Kanske behöver man tänka nytt så att man kan dra nytta av alla de fördelar som en molnbaserad lösning har. Här vill vi gärna lyfta fram fokuset på hur man löser processer, möjligheten till automatisering och effektivisering samt krav på uppgraderingar.

Det finns inte många ”äkta” molntjänster på marknaden idag så man bör öppna upp för att ta en dialog om vilka fördelar en äkta molntjänst kan innebära för en kommuns ekonomihantering

 

Upplever du att marknaden för affärssystem generellt har förändrats de senaste 5 åren, och i så fall hur? 

– Generellt så ser vi att man i större omfattning främst efterfrågar en äkta molnlösning där uppgraderingar och drift ska ingå, att endast webbläsare används och att inte Citrix krävs. Det har även blivit viktigare med funktionalitet och implementationsmetodik för ett lyckat införande. Många är mer måna om att systemet är modernt och tillgängligt samt att det är ett realtidssystem med möjlighet att automatisera processer.

 

Mycket av det som idag diskuteras kring olika leveransformer handlar om Molnet. Xledger marknadsförs ju som en ”äkta molntjänst”. Vad ligger i begreppet så som ni på Xledger definierar det?

– Xledger är 100 % multitenant, installerat på en instans och uppgraderar samtliga kunder på samma gång utan att äventyra säkerhet, integritet och sekretess. Det definierar enligt oss en ”äkta molntjänst”.

 

Bedömer ni att kunderna efterfrågar mer enhetliga heltäckande system eller går det snarare mot att man efterfrågar Best of breed lösningar?

– Det går mer och mer mot Best of breed, man väljer de lösningar som stödjer en viss process för att skapa optimal effektivitet. För Xledger handlar det om ekonomi/projekt processerna och att det finns en typ av lösning för specialister medan det finns andra lösningar för andra processer. Det viktiga är att det går att verka inom organisationens digitala ekosystem och ha förmåga att samverka med andra verksamhetssystem.

 

Det händer också mycket inom Digitalisering med Robotisering och AI som kanske de tydligaste exemplen. Hur tycker ni som affärssystemleverantör att man skall förhålla sig till denna utveckling? Integrera mot andra applikationer eller utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet?

– Produktutvecklingen i Xledger har sedan många år tillbaka haft stort fokus på automatisering och digitalisering genom robotisering och AI. Några exempel är Smarthjälp, Smartpay, bankautomatik och printtjänster. Vi lägger stor vikt vid att fortsätta utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkter/tjänster och då särskilt med avseende på kommunerna?

– Ytterligare automatisering av processer men också till viss del vidareutveckling av specifika funktioner. Eftersom vi uppgraderar fyra gånger per år har vi stora möjligheter att snabbt lägga till kontinuerliga förbättringar i systemet.

 

Något annat du vill komplettera med, som inte kommit upp i intervjun? 

– Ja, vi tror verkligen att vi kan erbjuda framtidens ekonomisystem till kommuner och deras kommunala bolag. Fördelarna med Xledger är stora i många avseenden och då inte minst vad gäller effektivitet, förvaltning och kostnader. Vår största utmaning just nu är att få upphandlande organisationer att förstå skillnaden mellan de driftade lösningar som kallar sig Saas och en riktig molntjänst, samt hur mycket värden det tillför en organisation. Alla pratar om att digitalisera och automatisera och med Xledger får man ett standardsystem som i stor grad redan är där och som kontinuerligt vidareutvecklar och automatiserar i lösningen. Det handlar om att våga ta steget och öppna upp upphandlingen så att nya moderna alternativ kan vara med och lämna anbud. Alla kunder får tillgång till allt det nya och dessutom fyra gånger per år, det är kostnadseffektivt på riktigt!

 

Tack Marie, det ska bli intressant att följa er satsning mot Sveriges kommuner!

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.