ERP

Intervju med Katarina Gunnarsson, VD för Unit4 Nordic East

I den sista intervjun i den här omgången av VD-intervjuer har vi träffat Katarina Gunnarsson, VD för Unit4 Nordic East – den affärsregion som inkluderar Sverige och Finland. Katarina har lång erfarenhet inom IT-branschen och har arbetat på Unit4 sedan 1997. Katarina Gunnarsson har genom åren haft en mängd ledande befattningar inom Unit4, senast som Director Professional Services för Continental Europe, och har bred erfarenhet av både den internationella, nordiska samt svenska organisationen.                        

 

Unit4, med Unit4 Business World, är en av tre stora aktörer på marknaden för ekonomisystem för svenska kommuner. Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på marknaden för Unit4 Business World, både från befintliga kunder och nytillkommande?

– Den offentliga sektorn är en viktig marknad för Unit4, både i Sverige, Norden samt den globala marknaden och vi upplever en stor efterfrågan på Unit4 Business World.

Våra lösningar hjälper kommuner och dess personal att effektivisera och frigöra tid och bygger på vår långa erfarenhet och kompetens inom kommunbranschen. Dessa lösningar utgår från en standardiserad lösning, som både våra konsulter och säljare varit med och tagit fram, och som vi därefter anpassar vid behov.

Med ett enhetligt system där alla delar samverkar och med leveranser med stor valfrihet för kunden möter vi marknadens krav på ett mycket bra sätt.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 åren, och i så fall hur?  

– Marknaden har förändrats och det är nu en betydligt större efterfrågan av leveranser som molntjänster. Många har även fångat upp mycket kring områden som digitalisering, automatisering, AI-teknik och mycket annat, dock utan att sätta det i praktisk relation till ett affärssystem. Där krävs nog mer eftertanke och utbildning vad detta kan medföra i de dagliga processerna.

 

Unit4 har i många år varit lika stora inom den privata sektorn som den offentliga i Sverige. Gäller det fortfarande och vad tror ni om framtiden?

– Ja, så är det fortfarande och den offentliga sektorn är väldigt viktig för oss, vi har gedigen kompetens och erfarenhet inom både offentlig och privat sektor som vi använder för att erbjuda de bästa lösningar för våra kunder.  
Vi är In Business for People och utvecklar teknik som ser både till människan och till verksamhetens bästa. Vår ambition är att hjälpa tjänsteorienterade organisationer att bli mer effektiva och produktiva genom att frigöra tid för deras medarbetare att kunna arbeta med mer meningsfulla uppgifter. Arbete som gör skillnad och där t.ex. konsulter kan lägga tid på att utveckla sina kunder, utan ökade kostnader, universitet kan fokusera på att utbilda framstående studenter, offentlig sektor kan ägna mer tid åt att ta hand om sina medborgare och välgörenhetsorganisationer kan hjälpa fler.

 

Finns det fortfarande skillnader mellan privat och offentlig förvaltning, så att det fortfarande är relevant att göra den uppdelningen när vi diskuterar ekonomisystem?

 – Skillnader finns, men de blir allt mer mindre. I det stora hela krävs samma funktionalitet i systemen från båda sidorna. Det är snarare så att inriktningen på vilka funktioner som är viktigare på den ena eller andra sidan skiljer lite. Dessutom är det mer vanligt i dag att det i en upphandling återfinns inte bara kommunen utan också kommunkoncernens bolag i form av fastighetsbolag, energibolag och andra.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande med Unit4 Business World, både som produkt och leverantör av systemet?

 – Vi har lång och bred branschkunskap och tar ett helhetsansvar genom att utveckla, leverera, implementera och supportera lösningen. Utöver vår egen stora konsultstyrka har vi också flera certifierade partners som finns att tillgå för att ytterligare förstärka behovet på marknaden.

Vi erbjuder en helhetslösning där samtliga komponenter arbetar tillsammans och där användarna kan utföra alla uppgifter själva när förändringar sker som påverkar processer, organisation eller annat. Och detta på enkla sätt. I vårt erbjudande till kommuner ingår ekonomi, inköp med e-handel, budget & prognos, rapportering med analys med både operativt och strategisk hantering, hela projektens livscykel för olika typer av projekt och verksamheter vilket även inkluderar byggprojekt och även teknisk förvaltning av t ex fastigheter. Som komplement så levererar vi också fastighetssystem, byggkalkylering och andra kompletterande funktioner.

Våra kunder är viktiga för oss och vi vill ha nära samarbete med dem. Våra användarträffar, större och mindre mer branschinriktade, gör att våra kunder kan vara mycket delaktiga i den framtida utvecklingen.

 

Alla leverantörer säger nu att man kan leverera sitt affärssystem i molnet. Var placerar ni Unit4 Business World i detta generationsskifte?

– Unit4 har en lång och gedigen erfarenhet av molnlösningar och har levererat systemet i molnet och till offentlig sektor i över 20 år. Vi har ett nära samarbete med Microsoft och levererar systemet i Azure, dessutom har vi ett nordiskt datacenter här i Sverige som gör det möjligt att leverera molntjänsten för de kunder som har krav på att data och lösning stannar inom landets gränser.

I vår utveckling av kommande generationer av programvaran ingår fullt fokus på molnet och dessa möjligheter att erbjuda tjänster som gör tillvaron enklare för alla parter i en föränderlig värld. Tekniken går snabbt fram och det krävs investeringar för att vara på plats i framkanten.

 

Det händer även mycket inom Robotisering och AI. Hur tycker ni som affärssystem-leverantör att man skall förhålla sig till denna utveckling? Integrera eller utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet?

– Både och… Det krävs egna lösningar funktionellt ihop med systemet för att genomföra bra lösningar kring robotisering och AI funktioner. Vad är relevant för ett affärssystem? Vad kan en robotisering/AI funktion ge för mervärde i processen?

Vi utvecklar AI funktionalitet där det ger mervärden. En digital assistent som du samtalar med ger ett mervärde. Användarupplevelsen blir helt naturlig på detta sätt. Samtidigt gör vi den tekniska ”plattformen” öppen för att våra partners, och kunderna själva, att kunna skapa egna lösningar ovanpå, och med, vår lösning. Detta med öppna API:er oh kopplingar som gör det möjligt att utveckla t ex egna appar, egna anpassade funktioner, enklare integrationer och annat.

Robotisering och AI har kommit för att stanna och vara en del av en systemlösning i dag och i framtiden. Här gäller det bara för användarna att börja konsumera detta, och ofta krävs det en viss ändring kring processerna som man arbetar i.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten och då med fokus på den offentliga sektorn?

– Överst på vår lista står fortsatt utveckling av digitala möjligheter och mer automatisering med hjälp av AI funktioner. Vår plattform utökas med flera tjänster inom det tekniska området och vår digitala assistent får fler uppgifter att hjälpa användaren med. Vår inriktning och Roadmap för kommande utveckling är kristallklar och vi vet hur vi vill ta systemet till nästkommande nivå. Allt kommer inte att ske över en natt, men vi är på god väg att lyckas få fram nästa generation av Unit4 Business World, men alltid med våra kunders bästa i åtanke.  Alla måste kunna följa med på resan till en ny mycket mer digitaliserad värld.

Tack Katarina för att du tog dig tid med denna intervjun mitt uppe i allt annat!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.