ERP

Infor jagar framtiden

Infor är en av världens ledande leverantörer inom Affärssystem. Sett till omsättningen tillhör bolaget också de största leverantörerna totalt av IT-lösningar. Utifrån vårt kanske något svenska och begränsade perspektiv ser vi ofta Infor som leverantören av affärssystemen M3 och LN, men verksamheten omfattar väldigt mycket än bara affärssystem.

Med Charles Phillips vid rodret har verksamheten under de senaste åren tydligt svängt om från att vara en förvaltare till att bli en aktör som aktivt deltar i utveckling av branschen. Går vi tillbaka 8-10 år hånades Infor lite som en kyrkogård med över +300 applikationer och där devisen ”Never Sunset” användes för att understryka att leverantören utlovade garantier att ingen applikation skulle fasas ut så länge det fanns kunder kvar som betalade underhåll. Ännu idag har Infor en mångfald av applikationer men successivt har portföljen konsoliderats och moderniserats. Det Infor vi ser idag har få likheter med det ”gamla” Infor.

Strategin är tydlig, Infor ska inte leva på gamla meriter utan investerar stort för att säkra sig en permanent plats som ledare av IT-lösningar. Självklart är det svårt och nästan omöjligt att modernisera en portfölj med många och relativt gamla applikationer, och detta gäller även en stor leverantör som Infor. Och lika viktigt, och kanske ännu viktigare, är det att samtidigt säkerställa att landskapet av applikationer bygger på en arkitektur och plattform som stödjer framtidens behov och krav.

Detta har Infor insett och har under de senaste åren investerat stort i att utveckla sin plattform Infor OS på vilken alla befintliga och framtida applikationer ska knytas samman. Arbetet har kommit långt och vi ser nu att Infor börjar få ihop en fungerande helhet. Morgondagens affärssystem är mindre beroende på sin egen funktionalitet och mer beroende på möjligheten att kunna utnyttja och dra fördel av de digitala tjänster som nu växer fram under rubriken AI och Machine learning. Få leverantörer har kapacitet till att bygga egna verktyg för AI, men Infor tillhör denna grupp och investerar stort i sitt AI-verktyg Coleman. Arbetet är ännu i sin linda men de investeringar och de praktiska exempel på tillämpning som Infor nu börjar redovisa ger mersmak inför framtiden.

Och givetvis bygger allt på molnbaserade tjänster. AI förutsätter att landskapet med ingående applikationer är molnbaserade. Volymen av data, kraven på driftsäkerhet, personsäkerhet och tillgången på smarta tjänster förutsätter att infrastrukturen är molnbaserad. Och Infor har kommit långt i denna omvandling, även om många av de befintliga och äldre kunderna ännu sitter kvar i lokala installationer.

När det gäller M3 och LN säger regelboken att dessa system borde skrivits om och kompletterats med något helt nytt och mer modernt affärssystem. Samtidigt får man ha respekt för att dessa applikationer är så omfattande att de inte går att ersätta på många år. Även för mindre applikationer som SoftOne och Monitor tog det 7-8 år att börja om från början och lansera något helt nytt som kan ersätta deras gamla produkter. Infor arbetar kontinuerligt med att bygga om sina äldre applikationer men har ännu mycket kvar att göra. Samtidigt har de med sina investeringar på Infor OS etablerat en stark och bärande plattform inför framtiden och därmed förlängt livet på de applikationer som inte riktigt hängt med tekniskt.

Trots allt har Infor troligen valt en klok väg att gå. Istället för att tappa tempo med att bygga en ny applikation har man valt att börja med att etablera en plattform som bär in i framtiden. Med denna som grund blir det lättare att bygga på nya lager med arkitektur och tjänster. Infor har under de senaste åren stärkt sin position som leverantör av verksamhetssystem och står väl rustade inför framtiden. Bakom dörren hägrar också en börsnotering vilket kommer att tillföra ytterligare investeringskapital till den just nu högt investerande aktören.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.