ERP

VD-intervju med Fredrik Jansson på Aktiebolaget Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd som ansvarar för Sage Enterprise Management (tidigare Sage X3) i Sverige, har nyligen presenterat en ny version av systemet (version 12) och vi passade på att intervjua Fredrik Jansson som är VD för Systemstöd.

 

Det är nu drygt tre år sedan ni introducerade Sage X3 (numera Sage Enterprise Management) på den svenska marknaden. Hur gick tankarna ni när ni beslutade er för att introducera ett nytt affärssystem på en av världens mest konkurrensutsatta affärssystemsmarknader?

– För några år sedan stod vårt bolag inför förändrade förutsättningar på marknaden som gjorde att vi var tvungna att satsa på något nytt om vi ville fortsätta att växa och vara framgångsrika. Stora delar av organisationen involverades i ett omfattande arbete för att analysera olika system och alternativa vägar framåt. Under den processen blev vi dels förtjusta i SAGE Enterprise Managements moderna arkitektur men även det varma välkomnandet från andra partners, vilket underlättade beslutet. Vi visste att det skulle vara mycket arbetsamt, men för att kunna vara ledande var vi tvungna att anta utmaningen.

 

Vid introduktionen av SAGE Enterprise Management i Sverige skrev vi en blogg där vi beskrev ert val som modigt men att det skulle krävas minst 2-3 års hårt arbete för att få trovärdighet kring produkten. Hur har resan varit hittills och upplever ni att ni börjar få en trovärdighet för produkten på marknaden?

– Att det är 2-3 års hårt arbete kan jag skriva under på. Vi har utvärderat vår satsning och vi har, i storleksordningen, investerat 6 manår i översättning, lokalisering, utbildning och marknadsaktiviteter. Vi har på den korta tiden fått 9 kunder varav 2 har tillkommit i år, så jag anser definitivt att vi skapat trovärdighet för produkten på den svenska marknaden. Men arbetet fortsätter för att öka den allmänna kännedomen om Sage Enterprise Management i Sverige och Skandinavien.

 

Vilka kundgrupper på den svenska marknaden vänder ni er till med Sage Enterprise Management och vilka är de viktigaste nyheterna i den nya versionen av systemet?

– Vår målgrupp är medelstora svenska industriföretag. Det innebär ca 50-3.000 MSEK i årsomsättning och verksamheter inom tjänster, distribution och/eller tillverkning. Dessa företag kan vi se dra nytta av bland annat Sage Enterprise Managements flerbolagshantering och det faktum att Sage Enterprise Management är lokaliserat i så många länder. PU12 (version 12) är alldeles ny och funktionalitet har utvecklats inom samtliga områden/moduler. Det man som användare omedelbart noterar är det helt nya användargränssnitt som i och med denna version har blivit helt responsivt. Dvs målet är att man skall kunna gå sömlöst mellan olika skärmstorlekar, från desktop till mobiltelefon. Stor kraft har även lagts på att uppfylla förändrade lagkrav och praxis i de lokaliseringar som kan levereras med Sage Enterprise Management. Vidare har integrationsmöjligheter via XML (SOAP/REST) samt GraphQL förbättrats i denna version.

 

Molntjänster är ett av de främsta modeorden just nu och SAGE erbjuder Enterprise Management med ett flertal leveransmodeller bl.a. som en ”äkta” molntjänst. Ni har dock valt att främst leverera produkten enligt en traditionell modell med lokal installation. Vad ligger bakom det valet och hur upplever ni att framtiden ser ut kring molntjänster?

– Vi anser att det skall erbjudas en flexibilitet vad gäller leveransmodell. Idag erbjuder vi i Sverige Sage Enterprise Management enligt en traditionell modell, men även som ett ”private cloud” via SAGE (AWS) eller annan driftpartner. En ”äkta” molntjänst, enligt mig ett så kallat multi-tenant cloud, erbjuds av SAGE i USA, Tyskland och Frankrike. Förutom att multi-tenant cloud och Sage Enterprise Management ger begränsade möjligheter till kundanpassningar så anses Sverige vara en för liten marknad, vilket än så länge medfört att SAGE inte erbjuder detta i vårt avlånga land. Dvs beslutet är inte ”bara” vårt.

SAGE använder uttrycket ”Cloud first but not only”

När leverantörerna av molntjänster tydligt kan påvisa reducerade kostnader över tid, utan att binda upp kunden avtalsmässigt eller tekniskt. Först då är jag övertygad om att en stor del av framtiden kommer att innehålla ERP-molntjänster, men inte bara.

 

Vilka är de viktigaste systemutmaningarna era kunder vill få hjälp att lösa i dagsläget?

– Nu som tidigare är utmaningarna framförallt integration. Detta område förändras och utvecklas ständigt på marknaden och så även inom Sage Enterprise Management.

En annan ”trendspaning” jag tycker mig konstatera är att många har insikter om att saker går att göra och förbättra men det finns tyvärr inte riktigt tid att utföra eller implementera det. Det är sannolikt ett resultat av den högkonjunktur vi befinner oss i men även att våra beställare är upplysta om tex digitalisering och automatisering.

 

Slutligen, om vi pratas vid igen om 2-3 år, hur kommer er Sage Enterprise Managementverksamhet att se ut då?

– Då har vi fördubblat vår Sage Enterprise Management-verksamhet både vad gäller omsättning och personellt. Jag hoppas, tror och vill att det även finns ytterligare Sage Enterprise Management partners i Sverige och Skandinavien.

 

Tack Fredrik för att du tog dig tid att besvara våra frågor rörande Sage Enterprise Management på den svenska marknaden!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.