Nytt uppdrag inom offentlig sektor

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom offentlig sektor.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt HR-system och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt