Nytt uppdrag inom offentlig sektor.

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom offentlig sektor.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning vid införande av ett kommungemensamt administrativt lönecenter och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt