Nytt uppdrag inom hållbarhetssektorn.

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom hållbarhetssektorn.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt