ERP

VD-Intervju med Mattias Bratt, VD Specter

Specter är en pionjär inom molnbaserade affärssystem riktade specifikt mot mindre handelsorienterade organisationer. Vi har intervjuat Mattias Bratt som är VD för Specter.

 

Specter började som en ny innovativ uppstickare med ett molnbaserat affärssystem. Hur långt har ni kommit idag och känner ni er etablerade i branschen?

Ja, Specter är idag väl etablerade framför allt inom e-handeln, där våra kunders omsättning uppgår till ca 15% av den Svenska e-handeln med varor .  Kunderna ökade sin omsättning med ca 21%, dvs mer än branschen. Vi har numera ett erbjudande som även riktar sig till lite större företag än vad vi historiskt har kunnat hantera. Genom de lösningar vi kan erbjuda vad gäller Onimhandel, Api:er, realtidslösningar och kunskap känner vi oss väl rustade för att möta de krav och behov lite större kunder har på en affärssystemsleverantör. 

 

Då ni var en av de tidiga leverantörerna av molnbaserade system måste ni brutit ny mark, och upplevt en del utmaningar?

Ja, helt klart, under en ganska lång tid fanns en misstro mot helt webbaserade system. Att lägga över ansvaret för t ex backup var för många helt otänkbart, något de allra flesta idag ser som en självklarhet. Även upptiden var något många var tveksamma till “vad gör man när nätet går ner?”. Även här har kunderna ändrat inställning under årens lopp i och med att så gott som alla system vi idag använder privat är beroende av en internetuppkoppling. Vi har haft ca 10 timmars nedtid på systemet sedan starten 2005 vilket förmodligen är betydligt mycket bättre än vad man kan räkna med när det gäller lokalt installerade system, det finns helt enkelt helt korrekt ingen negativ klang kvar i ordet webbaserat.

 

Ni har valt, till skillnad mot flertalet andra leverantörer av affärssystem, att nischa er inom e-handel, varför?

Att det blev just mot E-handel beror till stor del på den ovan nämnda tveksamheten till webbaserade lösningar, något som e-handlarna inte hade eftersom de redan hade sin webbshop på Internet. För att följa dessa kunder fick vi bygga funktionalitet som passade dessa, även webbshoppar till en början.  Efter en tid dök det upp intresse från både kunder och webbshopsplattformar att integrera. Detta gjorde att vi redan på ett tidigt stadie hade ett kraftfullt API som möjliggjorde integrationer på ett snabbt och smidigt sätt, något framförallt webshopsplattformarna nappade på. Då även de var helt webbaserade skapades helt andra möjligheter till en smidig integration jämfört med om ett lokalt installerat system skulle varit involverat. Att det dessutom fanns kunskap kring E-handel inom Specter redan på ett tidigt stadie har också påverkat en hel del.

 

Beaktat  er stora volym av kunder och de senaste årens tillväxt har ni kanske även börjat snegla på marknader utanför Sverige?

Ja, vi är nog inte ensamma om att snegla mot den Norska marknaden och har redan tagit en del steg mot Norge såsom en certifierad butikskassa, deltagande på norska mässor, påbörjad uppbyggnad av ett norskt partnernätverk osv. Norge är en spännande marknad där Specter bör kunna erbjuda ett högt kundvärde.

 

Sedan ni grundade bolaget har världen förändrats i en rasande takt och idag talar alla om AI och machine learning. Hur ser ni på detta, och hur rustade är ni att ta steget in i detta område?

Det är spännande möjligheter som öppnar sig, och som rätt genomförda kan generera stort kundvärde. Sedan finns det i nuläget en hel del hype kring begreppen, de används för alla möjliga saker som egentligen inte är så nyskapande. Verkligt nyskapande tillämpningar är inte helt enkla att hitta inom vårt område. Ser exempel från en känd konkurrent att inköpsförslag utifrån EOK och minimilager kallas för AI. Det som man generellt ska fundera över är hur mycket av den nya funktionaliteten som man ska bygga själv och hur mycket som ska göras tillgängligt för kunderna genom integrationer. För egen del har vi utbildat oss i ämnet, och byggt ut våra redan omfattande API-funktionalitet ytterligare för att göra det möjligt för våra kunder att koppla på olika AI-motorer. I en stor del av marknadsföringen för AI trycks det på att det är realtidslösningar samt realtidsdistribution av data inom hela verksamheterna som är målet. Vårt system har alltid varit i realtid, och har sedan 2007 haft realtidsintegrationer som spänner över hela Omnihandelfältet. Vår plattform är med andra ord rustad för att dels kunna integreras med olika AI-lösningar, liksom att vi själva tittar på olika ställen att i mindre skala applicera mer användarstöd med ett visst mått av “intelligens”. 

 

Vi ser numera nästan dagligen nya små molnbaserade system lanseras på nätet. Har du något råd till nya startups som planerar att lansera nya molnbaserade system?

Generellt är det viktigt att se ett tydligt kundbehov och en bra lösning på det kundbehovet, riktat till en specifik nisch. Kundcentrering är A och O. Och sedan inte vänta för länge med att släppa ut produkten på marknaden, utan gå ut och få in synpunkter och justera utifrån det. Agil arbetsmetodik med andra ord.  Att se till att börja dra in pengar så fort som möjligt, för att inte fastna i en osund kultur av att hela tiden behöva mer investerarkapital, vilket i längden gör att det blir ett navelskådande teknikfokus i stället för kund- och säljfokus. Inget av detta är specifikt för molnlösningar, molnet är en teknik som ger sina för- och nackdelar som ska hanteras. Men finns inte de grundläggande förutsättningarna kring kundbehov etc så spelar det ingen roll hur bra teknisk plattform man har skaffat sig.

 

Till sist, vad har du för förhoppningar och mål med Specter om man ser 10 år framåt i tiden?

Specter skall fortsätta vara kärnan i kundens handels-ekosystem, en naturlig system- och kunskapspartner i Norden för nationell och internationell handel. Vi ser att vi kommer att finnas på flera av de nordiska marknaderna med en verksamhet som växt kontinuerligt på ett stabilt sätt.

 

Tack Mattias för att du tog dig tid att besvara våra frågor rörande Specter och er framtid!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.