ERP

Fortnox utklassar konkurrenterna

Svenska Fortnox har blivit en framgångssaga och ett riktmärke för molnbaserade applikationer. Oavsett i vilket sammanhang man hör diskussioner om publika molnapplikationer så nämns numera Fortnox i samma andetag som Facebook och Google. Applikationer som erbjuder en publik tjänst och där samtliga kunder kör på en gemensam kodbas som uppgraderas med hög frekvens.

Det som en gång startade som ett litet källarföretag i Växjö år 2001 har med tiden blivit den ledande leverantören av molnbaserade ekonomisystem för små organisationer i Sverige. När företaget grundades var kunskapen och förståelse för molnbaserade applikationer låg i Sverige, och konkurrenterna bestod av traditionella och ganska trötta leverantörer av ekonomisystem som enbart erbjöds för köp och lokal installation. Inledningsvis upplevde Fortnox en försiktig inställning från kunderna som var vana vid att hantera sitt ekonomisystem lokalt med egen drift och säkerhet. Till detta ska läggas att applikationen under de första versionerna var en väldigt basal och begränsad applikation med stöd för bokföring, reskontror och den allra enklaste formen av order och fakturering.

Med tiden har dock Fortnox vuxit och erbjuder idag en applikation som täcker en mångfald av moduler och funktioner som är tillräcklig för en väldigt stor målgrupp av kunder. Med en kundstock på över 260.000 kunder har Fortnox utklassat all jämförbar konkurrens på den nordiska marknaden, och fortsätter att ta in nya kunder i en takt som får konkurrenterna att blekna. Den konkurrent som ligger närmst efter är finska Finago som passerat 100.000 kunder (i Sverige dock enbart ett fåtal kunder). Som tidigare konkurrenter kan nämnas e-conomic och speedledger men där båda förvärvats av Visma och därmed bromsat upp sin försäljning som följd av att Visma försöker flytta över dessa kunder till sina egna applikationer.

En väsentlig del i framgången hos Fortnox har varit satsningen på öppna API:er och ett stort fokus på att skapa sig ett nätverk av partners. Idag erbjuder Fortnox hundratals färdiga integrationer mot en mångfald av branschlösningar, och utbudet ökar för varje dag som går. Detta är en bedrift som saknar motstycke i vår svenska historia för affärssystem.

Det är intressant att följa utvecklingen och utväxlingen av att erbjuda ett molnbaserat affärssystem. Även om Fortnox grundades redan 2001 dröjde det till 2010 innan bolaget visade lönsamhet. Som pionjär inom abonnemangstjänster krävdes det många års investeringar för att bryta ny mark och lära sig att utveckla en modern och öppen plattform. Sedan 2010 har försäljningen ökat i en rasande takt och når idag ca 400-450 MSEK på årstakt. Det kommer inte dröja mer än 4 år så når försäljningen över 1 miljard SEK. Man ska komma ihåg att Sverige har ca 1 miljon registrerade företag varav 95% har färre än 20 anställda och av denna målgrupp har idag Fortnox ca 20%, och därmed en stor potential till fortsatt tillväxt de kommande åren. Förlorarna är alla leverantörer som ännu sitter på en stor kundstock som kör lokalt installerade applikationer. När vi befinner oss i år 2019 finns det inte längre någon enda kund (inom gruppen små organisationer) som överväger något annat än en molnapplikation. Detta framgår också tydligt när man följer upp omsättning och resultat på många av konkurrenterna som nu visar avtagande siffror och successivt tynar bort.

Till ovan ska dock läggas att Fortnox med sina snart 18 år i ryggen står inför andra utmaningar. Alla affärssystem kommer efter 10-15 år in i behovet av att plattformen bör/ska skrivas om för att möta den nya tidens behov. Inget affärssystem är starkt nog att överleva i 30 år utan väsentliga förändringar av teknik och databas minst 2 ggr under denna period, och detta gäller även Fortnox. Det som dock talar till Fortnox fördel (och övriga leverantörer av molnbaserade applikationer) är att man slipper den tunga ryggsäcken av att behöva underhålla en mångfald av gamla versioner som kunderna ännu använder. Det innebär att man med färre antal utvecklare kan hålla en väsentligen högre takt i utvecklingen jämfört med konkurrenterna som ännu underhåller många parallella versioner.

Fortnox är nu inte ensamma på marknaden för molnbaserade affärssystem. Det finns idag i Sverige ca 20 leverantörer som erbjuder publika molnsystem riktade mot de minsta företagen, och det lanseras minst 1 nytt ytterligare molnbaserat affärssystem i Sverige per halvår. Den gemensamma nämnaren är dock att lanseringarna sker i en tid där kundernas mognad är ganska hög och där det redan finns tuff konkurrens. Det kommer därför bli svårt för de nya unga leverantörerna att växa lika fort som Fortnox gör.

Den grupp som dock något särskiljer sig är gruppen av leverantörer som erbjuder en kombination av applikation och tjänst. Ett exempel är Bokio som egentligen inte erbjuder en applikation utan istället en digital tjänst som inkluderar all hantering av bokföring. Kunden abonnerar således på bokföringstjänsten som inkluderar tillgång på en molnbaserad applikation. Sett till det stora antalet fåmansföretag i Sverige är detta ett segment som har framtiden för sig. Idag administreras denna målgrupp av en mångfald av redovisningsbyråer som idag slåss på liv och död för att hålla lönsamhet i sina redovisningstjänster. Utgångspunkten är att kunden ska ”slippa” tänka på det administrativa och kunna ägna sig åt sin verksamhet istället. Tanken är god och modellen kommer fungera väl för uppåt 250.000 svenska fåmansföretag. Men så snart verksamheten börjar växa krävs nästa steg vilket är den målgrupp som Fortnox idag har tagit ledarskap över.

Nästa naturliga steg för Fortnox blir att expandera utomlands. Med sin överlägset stora kundbas och 18 års erfarenhet i ryggen finns det goda förutsättningar för Fortnox att ta detta steg. Samtidigt ska man inte underskatta utmaningen att etablera ett nytt varumärke utomlands och de kulturella och legala skillnader som finns mellan länderna. Kanske att Fortnox väljer att förvärva sin tidigare syster Briox (tidigare Fortnox International) som nu börjat få upp farten i sin internationella expansion? Båda systemet bygger på samma kodbas även om Fortnox sedan avknoppningen kommit väsentligen längre i sin utveckling.

Konkurrens är bra, och vi ser nu att många av de gamla leverantörerna börjat få upp farten med övergången från lokala system till publika molnsystem. De ligger idag långt efter Fortnox i erfarenhet men kan istället dra fördel av att de tekniska möjligheterna idag är mycket större och enklare att utnyttja jämfört med situationen då Fortnox utvecklade sina första versioner. I detta perspektiv kan man hävda att Fortnox börjar bli gammalt – tekniskt sett.

I och med övergången till en molnbaserade värld ser vi att utvecklingstakten inom affärssystem väsentligen ökat tempo. Nya versioner släpps idag i en hög takt och minnet av årliga uppgraderingar håller på att blekna. Fortnox har varit en viktig del av denna trend i Sverige och en föregångare som öppnade dörren för många andra leverantörer. Det ska bli spännande att följa utvecklingen de kommande åren.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.