ERP

Intervju med Christina Skogster Stange, General Manager Jeeves Information System AB

Jeeves har gjort en transformation från produktbolag till helhetsleverantör på 3-4 år under ledning av Christina. Christina började sin yrkeskarriär på Intentia som programmerare för att sedan prova på de flesta roller inom företaget. Konsult, säljare och till sist VD efter 18 år. De kommande 10 åren verkade Christina utanför IT-branschen som bl.a. säljdirektör på Samhall respektive Previa. Efter 10 år utanför branschen kom lusten tillbaka att verka in om IT och affärssystemsvärlden och erbjudandet från Jeeves kom lägligt och var spännande. Att förflytta bolaget till att bli en helhetsleverantör inom affärssystem. Produktutveckling, marknad, försäljning, leverans och support.

 

Vi på HNCO upplever att det har varit högtryck i branschen under ett antal år. Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan och vad tror du om de närmast kommande åren?

Man kan överallt läsa om att läget i omvärlden håller på att sakta ner, om än inte en lågkonjunktur i sikte än. Det i sig tror jag påverkar att man avvaktar lite vad som händer i världen med Brexit och handelsavtal mm. Men det behöver inte betyda att vår bransch påverkas fullt ut. Det kan också innebära att marknaden för en gångs skull har tid att att blicka framåt och ta tag i den investering och tid det innebär att tänka nytt kring sitt affärssystem.

 

Hur ser ni på tillgången på konsulter som kan jobba med implementationer?

Enligt officiella siffror så saknas det ca 60 – 80 000 IT-människor i Sverige inom ett par år. Det är klart att det märks även för oss, men vi jobbar stenhårt mot målet att vara IT-branschens bästa arbetsplats och har kommit en bra bit på vägen dit.

 

Hur ser ni på tillgången på utvecklare som kan jobba med vidareutveckling av Jeeves?

Till viss del lite samma som ovan, dock satsas det mer på utvecklardelen i skolor och med fristående utbildningar. ERP Branschen har varit känd för att vara konservativ till att ta till sig ”gröna” förmågor. Med standardisering av teknologier och den framfart som gjorts med utvecklarverktyg och nytänkande kring applikationer är det idag en stor möjlighet att ta ombord nya generationer. ERP var ett tag ett ”icke hajpat” område som ingen yngre ville jobba i. Nu är ERP ett lika innovativt område som allt annat.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 åren och i så fall hur?

Då jag höll mig borta från branschen fram till för ca 3 år sedan så kan jag inte riktigt göra jämförelsen ”från insidan” längre tillbaka än så. Men jag kan inte se ngn större skillnad sedan dess. Fortsatt en otroligt mogen marknad, men att affärssystem fortsatt har en stor och viktigt betydelse på marknaden är tydligt.

 

Vi på HNCO har följt Jeeves i många år och produkten har löpande utvecklats. Vad skulle du säga är de stora stegen ni har tagit produktmässigt under de senaste 5 åren?

Desktop, Mobilitet, Cloud, Personalisering (av ui samt med konfiguratorn). Användarna är inte bundna till sina arbetsplatser samt att nya generationer ERP användare inte är villiga att spendera månader på att lära sig en process eller funktion. Detta har gjort att vi i mycket har tänkt om grundstruktur och användningsområde för ERP.

 

För ett antal år sedan valde ni en ny väg när det gäller partnerskap med ÅF/implementatörer av er lösning. Ni har sedan dess löpande tagit in de kunder som tidigare hanterades av partners. Hur ser den situationen ut nu? Har ni nu alla Jeevesanvändare i egen förvaltning så att säga, dvs utan partners?

Att göra den förändringen tar tid, vi har verkligen velat göra det i en takt som är bäst för våra kunder. Det finns fortfarande kunder som använder före detta partners vilket nu börjar bli en risk då produkten utvecklas och ex partners inte har de nödvändiga kunskaperna. Men i takt med att produkten utvecklas kommer våra tidigare partners få det svårt att supporta kunderna. Vi är mogna att ta emot alla, och det är dit vi och marknaden oåterkalleligen är på väg.

 

Hur ser den fortsatta strategin ut inom detta område?

Vi fortsätter starkt på inslagen linje. Dvs att bygga vidare och har en organisation som ser ut som den ska. Förutom att vi behöver utöka konsultverksamheten ytterligare.

 

Jeeves ”lökarkitektur” har genom alla år varit en bra förutsättning för att kunna uppgradera på ett kostnadseffektivt sätt vilket gjort Jeeves till ett av de system som haft låg TCO. Känner ni att de andra leverantörerna börjar komma ikapp er här med molnlösningar som anses som ”uppgraderingseffektiva”?

Som det ser ut i Radars senaste undersökning från januari i år så har vi fortsatt lägst cost of ownership. Jag är inte säker på att just molnlösningar i branschen kommer göra det billigare för kunder över tid, snarare att det blir mer bekymmersfritt för kunderna. Och vi ser ju också att det är i molnet framtiden finns på sikt.

 

Vad gör ni isf för att behålla det eventuella försprånget?

Vår strategi är att varje kund skall kunna modifiera best of practice processer för att bli best in class i deras segment. Det faktum att det är en strategi borgar för att architekturen behandlas på ett annat sätt i utvecklingen än om man har en uttalad No modifications, multitennant strategi.

 

Många kunder visar stort intresse för s.k. molnlösningar idag. Hur ser ni på Jeeves på den frågan? Vad är er strategi för att möta denna efterfrågan?

Vi har försökt pusha för molnlösningar men vi kan inte se att suget än så länge är extremt stort. Dock har det skett en förändring under senaste året och förfrågan har ökat något. Men det känns som om just inom vår bransch så har man fortsatt ett önskemål om att köra on prem. Men det kommer givetvis att förändras framåt. Vi fortsätter utveckla produkten för att bli mer och mer molnnära. Vi har ju redan idag ett antal kunder som kör Jeeves i molnet och fler kommer det att bli.

 

Hur ställer ni er till diskussionerna om möjligheten att köra i s.k. Multi tenant lösningar? D.v.s. där flera kunder delar på applikationer och databaser?

Multitenancy är absolut en möjlighet om det ger kunderna något. Hittills har multitenancy varit drivet av att hålla cloudkostnader nere och inte av att kunderna har sagt att de vill dela applikation eller databas med någon annan.

 

Vilka ambitioner har Jeeves att växa på en internationell marknad? D.v.s. expansion utanför Sverige. Ni har tidigare uttalat att det finns tillräckligt att göra på den svenska marknaden. Är det en ståndpunkt som gäller fortfarande eller har ni omvärderat möjligheterna?

Det vi främst har sagt är att vi för närvarande inte kommer att etablera oss internationellt med egna verksamheter utan fortsätta verksamheten via våra partners utomlands. Det är för riskfyllt med liknande investeringar och dessutom har vi duktiga partners i ett 20-tal länder. Däremot är ju en av Jeeves styrkor att följa med våra kunder ut i världen, där vi har många exempel på bra utrullningar.

 

Vad skulle du säga är Jeeves styrka jämfört era konkurrenter?

Våra styrkor ligger bla i den tekniska strukturen vilket gör det relativt enkelt att uppgradera och dessutom enkelt att bygga applikationer som tex vår mobila lösning med ett ramverk där kunden själv kan anpassa och göra sina egna ’appar’. Dessutom jobbar vi otroligt nära våra kunder som är med från tidig utvecklingsfas. Flexibiliteten i Jeeves är en stor tillgång för våra kunder som själva måste anpassa sig och utvecklas i en föränderlig värld. Även vår ICT (intercompany lösning) är otroligt bra för just expansion.

 

Finns det några områden där du ser att ni inte är lika starka och skulle vilja spetsa till er produkt eller totala erbjudande lite mera?

Vi tittar nu mycket på respektive funktion ute hos våra kunder och vill bygga ett Jeeves som är anpassat till de hybridroller som växt fram över tid och inte baserat på ett processflöde även om det givetvis måste finnas i botten. Vi har även ytterligare ett par områden vi vill förstärka genom att inte göra som alla andra i branchen.

 

I nästan varje upphandling diskuteras det möjligheten till Automatisering av administrativa processer via Robotisering med stöd av AI, prediktiva analyser mm. Vad är Jeeves tankar om detta område? Utveckla egna lösningar eller alliera er med några 3:e parts leverantörer eller annan väg?

Vi kommer sannolikt fokusera våra egna resurser på Jeevesnära funktioner och uteckla dem. Vårt samarbete med Amazon gör det möjligt att använda deras färdiga lösningar för att komma närmare AI och IoT mm.

 

Upplever ni att kunderna efterfrågar helhetslösningar med ett system eller går marknaden mer mot ”Best of Breed lösningar”?

Jag tyckte personligen att marknaden var på väg mot best of breed för 10 år sedan, men har inte den känslan längre. Tvärtom.

 

Vad står överst på listan när det gäller framtida vidareutveckling av produkter och tjänster?

Jeeves är rikt på funktionalitet inom de industrier vi verkar. Vi vill nu tillsammans med våra kunder bygga extremt djup funktionalitet som hjälper kunderna att bli mera effektiva i vardagen.

 

Vad är din bild över var Jeeves står om 5-7 år. Produktmässigt och företagsmässigt?

Jeeves skall vara det mest ekonomiska systemet att använda för våra kunder. Jeeves ERP skall vara känt för att vara effektivt och stödja kunder inom innovation som vi tror kommer att vara var mans rätt i ett bolag. Att kunna tweaka processer på daglig basis nästan kommer att vara livsviktigt för Svenska företag för att överleva.

Dessutom kommer Jeeves som bolag ha växt på framförallt konsultsidan, vi har tagit ombord alla våra kunder och servar dem helt från vår sida.

 

Tack Christina för att du tog dig tid att svar på våra frågor.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.