ERP

SAP har tagit ledningen inom AI

Efter några års successiv upptrappning av den pågående digitaliseringen har vi nått punkten där samtliga leverantörer av Affärssystem börjat svänga sig med termer och begrepp som AI och Machine Learning. Samtidigt visar det sig när man synar korten att många leverantörer faktiskt inte vet vad de talar om.

HerbertNathan & Co kommer inom kort att lansera en ny marknadsanalys av Affärssystem för den skandinaviska marknaden. Som en del i analysen har vi gjort en djupdykning inom AI och Machine Learning med syfte att komma in bakom fasaden och se hur långt leverantörerna verkligen kommit. Och den uppenbara konklusionen är att det enbart är de stora och globala leverantörerna som kan visa upp konkreta bevis på att deras plattform och databas är förberedd (under utveckling) för det vi kan sammanfatta under begreppet ”intelligenta tjänster”. Övriga leverantörer pratar om det men kan inte uppvisa något mer konkret än en begränsad funktion för rösttolkning eller machine learning.

Vad handlar då egentligen AI om?

Om vi sammanfattar det utvecklingsarbete som pågår hos de globala leverantörerna som Microsoft, SAP, Oracle och Infor handlar det om fyra olika förmågor som ska samverka för att AI ska ”uppstå”. Den första förmågan handlar om språktolkning vilket inkluderar tolkning av såväl röst som text. Med detta menas att Affärssystemet ska lära sig att tolka och förstå vad användaren vill ha hjälp med.

Den andra förmågan handlar om Machine Learning med vilket menas att systemet successivt kan lära sig att agera annorlunda (och bättre) i takt med att användaren hjälper systemet att förstå nya situationer. Detta bygger på ständig utveckling av algoritmer och där minneslärningen successivt övergår till att systemet på egen hand skapa nya algoritmer.

Den tredje förmågan handlar om RPA.  Samtliga globala leverantörer håller på att bygga in RPA som en integrerad del av sin plattform och där tekniken används både för att successivt automatisera processerna, förenkla integrationer samt för att löpande städa databasen och master data.

Den fjärde förmågan handlar om predikativa analyser där systemet baserat på historik och statistik i kombination med aktuella händelser och prognoser hjälper användaren att se mönster och trender. Och utifrån detta ger förslag till åtgärder för att förebygga potentiella problem eller utnyttja affärsmässiga möjligheter.

För att dessa förmågor ska fungera och kunna utnyttjas till fullo krävs en plattform som är utformad enligt framtidens behov, vilket inkluderar: Väl genomarbetad datastruktur/data management; stöd för Big data; Realtidsprocessing samt välutvecklade API:er. Först när samtliga förmågor och tekniker finns på plats uppstår det som krävs för att skapa ska ”digitala assistenter” och Affärssystem som blir ”smarta”.

Vår bedömning efter genomgång av de stora leverantörerna är att SAP just nu ligger längst fram i utvecklingen baserat på att de redan idag kan erbjuda ett stort utbud av paketerade intelligenta tjänster som en del till HANA-plattformen. Och där har SAP redan kommit långt i sin omvandling från det gamla tunga SAP med sin traditionella databas till det betydligt mer moderna HANA. Och det är just plattformen som är nyckeln till att kunna ta steget in i framtiden. Så länge leverantörerna inte ”börjar om” och bygga nytt från grunden kommer utvecklingen mot AI att hämmas. Övriga globala leverantörer som Microsoft, Oracle och Infor inser detta och arbetar med samma utveckling, men de bär ännu på en del legacy som begränsar möjligheten till en snabb utveckling. Microsoft är den aktör som på kort sikt har bäst möjligheter att eskalera möjligheterna inom AI sett till vad Azure kan erbjuda och deras enorma utbud av partners som kan forcera fram smarta tjänster. Samtidigt måste man i detta sammanhang även nämna Salesforce som växer väldigt fort och successivt erbjuder allt fler tjänster som täcker området Affärssystem.

Går vi dock till de leverantörer som kan betraktas som medelstora eller lokala är det helt uppenbart att flertalet ännu inte kommit ur sängen och yrvakna undrar vad som håller på att ske. AI och machine learning är inte en ”funktion” som enkelt kan byggas till systemet. Det kräver ett totalt omtag av hela konceptet Affärssystem.

Många har upplevt omvandlingen från On premise till cloud som en stor utmaning för leverantörerna. Det är dock inget emot den omvandling vi ser framför oss när det gäller möjligheterna att bygga om Affärssystemen från transaktionslösningar till intelligenta tjänster. De kommande åren kommer att kräva enorma investeringar för leverantörerna av Affärssystem, och möjligheten att avstå finns inte sett till den konkurrenssituation vi ser framåt.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.