HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom kommun gällande stöd vid förstudie inför och upphandling av ett nytt Ekonomisystem. Uppdraget gäller stöd till en grupp av flera kommuner som genomför en gemensam förstudie. Uppdrag inleds omgående.