HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom läkemedelsindustrin gällande stöd vid kvalitetssäkring av efterlevnad av GMO. Uppdraget inleds omgående.