ERP

Nya spelare inom Affärssystem på väg in på den svenska marknaden

Den svenska marknaden betraktas av flertalet leverantörer och partners som en tuff marknaden med många lokala system. Och Sverige har, jämfört med många andra länder i Europa, ovanligt många lokala leverantörer sett till såväl antalet innevånare i Sverige och till antalet företag. Det går att räkna och kategorisera leverantörerna på flera olika sätt men det finns idag +50 olika system som kvalificerar sig till begreppet Affärssystem som inkluderar ekonomi och ytterligare några processområden. Och räknar vi med alla mindre system som vänder sig mot fåmansbolag kan vi lägga till ytterligare +20 system.

Några av dessa system är nischade mot en specifik bransch eller målgrupp men flertalet vänder sig mot en ganska bred målgrupp av kunder. Till detta ska läggas ett antal nya aktörer som primärt är en leverantör av digitala tjänster, men där tjänsten inkluderar ett affärssystem som tillhandahålls av leverantören. Som exempel på det senare kan nämnas Bokio och Wint.

Under de senaste 4-5 åren har vi, med övergången till molnbaserade affärssystem, sett ett ökat inflöde av utländska system som nu successivt tar marknadsandelar från våra lokala och Skandinaviska leverantörer. Exempel på system som nu växer i Sverige är: SAP Business ByDesign, Sage X3, Netsuite, Workday, Rambase och Rootstock.

Nu pågår ytterligare en inbrytning från två nya leverantörer – Financialforce samt Odoo. Båda systemen som givetvis är publika molnsystem har nått stora framgångar utomlands. Odoo grundades 2010 har idag +10.000 kunder och är översatt till +50 språk. Financialforce, som är en gemensam satsning av Unit4 och Salesforce, grundades 2009 och har idag har flera tusen med spridning över flera länder.

Gemensamt för de nya spelare som kommit in i Sverige de senaste åren är att det är publika molnsystem som redan skaffat sig en kundbas på flera tusen kunder i Europa och USA. Och där investerarna bakom systemen har stort fokus på att utveckla och förbättra sina databaser/plattformar för att möta de utmaningar och möjligheter som följer i en värld av sk mikrotjänster.

Man kan konstatera att den svenska marknaden fortsätter vara ett getingbo med många leverantörer och system. Kunderna har stora valmöjligheter och det är väldigt många partners som ska slåss om de relativt få affärer som genomförs på den svenska marknaden. Skillnaden idag mot för några år sedan är att kunderna numera även har ett stort urval av moderna och molnbaserade system ett välja på istället en marknad som huvudsakligen tidigare bestod av traditionella system med lokal installation.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.