ERP

ERP-kampen: Jeeves vs Sage X3

I kundsegmentet med medelstora organisationer är den svenska marknaden näst intill övermättad av affärssystem. Bland de affärssystem som fokuserar mot detta kundsegment kan nämnas exempelvis Jeeves, Microsoft Dynamics Business Central, Epicor, SAP Business ByDesign, Sage X3, Netsuite och SAP S/4HANA Cloud. Flera av dessa system erbjuder en processtäckning och funktionalitet som är relativt lika samtidigt som det alltid finns skillnader ju längre ned i detaljerna man söker och beroende på vilken industrivertikal man beaktar.

 

Två affärssystem som allt oftare möter varandra i upphandlingar i detta kundsegment är Jeeves och Sage X3. Ser man till processtäckning erbjuder båda dessa system stöd till samtliga vanliga processer förutom lön och HR. Ser man till djupet i funktionalitet är Jeeves mer funktionsrikt samtidigt som Sage X3 erbjuder ett modernare gränssnitt.

 

Ska man lyfta fram specifika styrkor för båda systemen är det stöd till producerande organisationer med omfattande möjligheter till att konfigurera produktionsflöden, artikelstrukturer samt logistik- och distributionsalternativ. Jeeves erbjuder även ett konkurrenskraftigt stöd för organisationer inom handel och grossistverksamhet samtidigt som Sage X3 dock har stöd för order och handel som räcker långt för flertalet organisationer.

 

Om man jämför organisationerna bakom Jeeves och Sage X3 blir det lite som att jämföra David mot Goliat. Jeeves med snart 30 års historik har idag ca 700 anställda och en omsättning på 900 MSEK medan Sage med sina 40 år har ca 14.000 anställda och en omsättning på ca 20 miljarder SEK. En skillnad mellan företagen är dock att Jeeves fokuserar på en och samma applikation medan Sage (i likhet med Visma) blivit ett produktbolag som erbjuder en mångfald av applikationer för många olika målgrupper. Produkten Sage X3 är resultatet av ett förvärv som Sage genomförde runt 2005 då man förvärvade produkten X3 av den franska leverantören Adonix.

 

Båda systemen har Europa som primär marknad men med kunder i Nordamerika och lite spridda skurar i Östeuropa och Asien. Sage X3 med ca 7.500 kunder är översatt till ca 15 språk och Jeeves med ca 2.500 kunder är översatt till ca 12 språk.

 

Sett till flexibilitet erbjuder båda systemen god flexibilitet när det gäller kundens möjligheter att förändra och konfigurera systemet utan att det skapar komplexa eller kostsamma förutsättningar och hinder till löpande uppgraderingar. I fallet Jeeves kan den intresserade och kunnige kunden på egen hand göra väldigt stora förbättringar och förändringar utöver systemets grundfunktionalitet, och i fallet Sage X3 kräver det normalt lite mer stöd från en implementeringspartner.

 

När det gäller leveranskapacitet i Sverige och Skandinavien är denna väsentligen större hos Jeeves som har detta som sin hemmamarknad. Sage X3 erbjuds och implementeras i Sverige av den lokala partnern Systemstöd och ibland i samarbete med Avone IT. Dessa bolag har dock relativt få anställda och klarar därför av enbart ett begränsat antal implementationer samtidigt.

 

Sett till tillväxt är det Sage som växer fortast och då inte minst med sin applikation Sage X3 som fått stor uppmärksamhet och växer internationellt. Jeeves som inledde en internationalisering efter milleniet har istället under de senaste åren valt att hålla igen på takten i sin internationalisering.

 

Ägarmässigt är Sage börsnoterat i London utan någon ägare som har över 5% ägande. Jeeves ägs sedan 2012 av den amerikanska riskkapitalbolaget Battery Ventures och det ligger nära till hands att spekulera över när denna investering övergår i någon annans ägo, även om Battery Ventures har historik av att vara en långsiktig ägare.

 

Det finns definitivt plats för både Jeeves och Sage X3 på den svenska marknaden, även om det är svår konkurrens från många andra aktörer med fokus på segmentet medelstora organisationer.

 

I kampen om funktionalitet och leveranskapacitet vinner Jeeves över Sage X3 och den lokala partnern Systemstöd. Dock, i kampen om modern lösning, utvecklingsförmåga och investeringskapital går Sage vinnande ur striden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.