Digitaliseringen lindrar delvis effekten av Corona

Vi vet ännu inte när den pågående krisen kommer att kulminera. Vi vet heller inte vad den slutliga konsekvensen blir för såväl samhälle som näringsliv. Däremot vet vi att den redan nu medfört att många organisationer är på väg att hamna i ekonomiska utmaningar. En av de vanliga konsekvenserna vid kriser är att investeringsviljan avtar och att industri/näringsliv backar hem och lägger sig i beredskapsläge med broms på alla utgifter som inte är nödvändiga på kort sikt.

Trots att vi har börjat se detta hända även vid denna kris finns det indikationer om att företagen försöker agera mer balanserat än vid exempelvis finanskrisen. Under den senaste veckan har vi genomfört en mindre gallup där vi varit kontakt med ett stort antal leverantörer av Affärssystem och HR-system, med syfte att få klarhet i hur de påverkas av den nedstängning vi nu ser i samhället. Även om undersökningen inte helt kan klassificeras som statistiskt belagd så bygger den på resultatet av svar från leverantörer som tillsammans just nu genomför ca 300 pågående projekt med syfte att implementera nya Affärssystem och HR-system. Och resultatet ger en relativt samstämmig bild:

 • Till dags dato har enbart ca 5-10% av pågående implementeringsprojekt stoppats eller bromsats vilket är väsentligen lägre jämfört med finanskrisen (än så länge).
 • Andelen stoppade HR-projekt är större än motsvarande andel ERP-projekt, baserat på att HR-avdelningarna just nu är hårt belastade av personalfrågor och internkommunikation.
 • Primärt är det konsumentinriktad verksamhet som har stoppat projekt såsom Restaurang, Hotell, Resor samt i viss mån handel som följd av att privatpersoner blivit försiktigare med sin ekonomi.
 • Till detta kommer även industri och transport som påverkas av varubrist, men där vi ändå ser att investeringsprojekten till stor del ännu drivs vidare.
 • Inom offentlig sektor upplevs ännu inga större tecken på neddragning (förutom hälsosektorn)
 • Stor del av projektarbetet pågår ännu via distansarbete och tele-/videomöten.
 • En del kunder har till och med bokat upp tjänster med fler konsulter för att säkra situationen om sjukskrivningarna skulle öka.
 • Nyförsäljningen har avtagit som följd av att företagsledningarna helt fokuserar på att ta fram beredskapsplaner och där det saknas riskvilja till nya investeringar.
 • Situationen med pågående nedstängning lindras något av många företag har förmågan och de tekniska möjligheterna att arbeta på distans.
 • Samtliga leverantörer arbetar med kontinuitetsplaner för att kunna agera om situationen förvärras.

Den gemensamma bilden vi fått är att flertalet pågående projekt ännu drivs vidare, och att företagsledningarna prioriterar att fortsätta satsningen på sin digitalisering. Det finns en insikt om att IT-skulden blivit så hög inom många organisationer att det helt enkelt inte går att skjuta upp vissa av de investeringar som nu genomförs. Många organisationer har passerat ”point of no return” där man är tvungen att fortsätta sin digitalisering om man ska kunna vara konkurrenskraftig framåt.

Konklusionen är att merparten av pågående projekt drivs vidare men att nya affärer stoppas. Även om det snart blir problematiskt att nyförsäljningen stannar upp så blir det en mer utdragen nedåtgående trend för IT-branschen som helhet. Tack vare en redan relativt god nivå på digitalisering i samhället, där vi väsentligen har minskat pappersflödet och kunna öka mobilitet och distansarbete, går det ändå att hjälpligt fortsätta bedriva verksamhet trots den nedstängning vi ser av samhället.

Det är givetvis viktigt att tillägga att denna typ av undersökning är färskvara och att situationen snabbt kan förändras beroende på hur spridningen av viruset fortsätter.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.