ERP

ERP-kampen: Microsoft vs Microsoft

Microsoft är numera en av de ledande leverantörerna av Affärssystem. Om man undantar målgruppen enmans och fåmansföretag är Microsoft representerat i flertalet upphandlingar som genomförs på den svenska marknaden. Denna trend blev tydlig redan för 10 år sedan och då baserat på att det var många organisationer som tillämpade en ”Microsoft strategi”, dvs oavsett hur landskapet med applikationer förändrades så var det Microsoft som gällde som teknisk infrastruktur.

Ända sedan Microsoft förvärvade Navision har de tidigare systemen NAV och AX (idag Business Central och for Finance and Operations) betraktats som lillebror och storebror med delvis olika målgrupper. Även om de ursprungliga bolagen Navision Software och Damgaard grundades vid samma tidpunkt i början av 1980-talet ansågs Damgaard ha tillämpat en modernare arkitektur.

Efter att Microsoft förvärvat det sammanslagna NavisionDamgaard var det länge oklart om båda produkterna skulle få leva vidare då Microsoft på kort tid köpt på sig ett flertal affärssystem. Det visade sig dock snart att såväl NAV som AX sålde bra och fick en snabb internationell spridning. Och även om NAV ansågs vara byggt med en äldre arkitektur sålde produkten så pass bra att Microsoft ansåg att det fanns plats för två system varav ett system som täckte det lägre segmentet och ett system som kunde pressas upp mot det högre kundsegmentet.

När vi snart 20 år senare summerar läget kan vi konstatera att dagens Business Central och for Finance and Operations etablerat sig i toppen av de mest sålda och spridda affärssystemen genom tiderna. Finance and Operations har ca 20.000 kunder globalt och Business Central ligger runt 220.000 kunder och en spridning till +150 länder och +40 språk.

Microsoft har gjort väldigt stora investeringar i båda produkterna likväl som i sin tekniska plattform och vi kan konstatera att Microsoft står starkare idag än någonsin tidigare när det gäller ”Business Solutions”. Ett resultat dock av Microsofts investeringar och att båda produkterna väsentligen ökat sin omfattning av funktionalitet är att deras respektive målgrupper successivt förflyttat sig och ännu förflyttar sig uppåt gällande storlek på kund. Orsaken är att ökad funktionalitet och ökad flexibilitet medför ökad insats vid implementering. Dagens versioner av Business Central och for Finance and Operations kräver i genomsnitt fler konsulter och fler timmar för en implementering jämfört med situationen för 15 år sedan. Och följden är att totalkostnaden för implementeringen har ökat för bägge produkterna.

Om vi går tillbaka till åren 2002-2010 hade dåvarande Navision sin huvudsakliga målgrupp i segmentet 5-20 användare och Axapta låg i segmentet ca 25-100 användare. Idag ligger nuvarande Business Central i segmentet 20-200 användare och Finance and Operations har flyttat sig upp till segmentet 200 användare och uppåt. Samtidigt finns det numera ganska många exempel på kunder med flera tusen anställda som använder Business Central och kunder med enbart 20 användare som använder Finance and Operations. Därav finns idag ett överlapp i den befintliga kundmassan. Och en följd av att båda produkterna förflyttat sig uppåt i kundsegment är att en hel del kunder som tidigare använde Axapta numera valt att flytta över till Business Central som har en bättre passform för det mindre företaget.

Det är inte helt rättvist att jämföra Business Central mot Finance and Operations då de med avsikt riktar sig mot olika målgrupper men det är ändå värt att notera att Business Central uppvisar en snabbare expansion. Under de senaste 10 åren har Finance and Operations ökat antal kunder med ca 100% på global nivå samtidigt som Business Central ökat antal kunder med ca 300%.

Från att tidigare ha tävlat med de minsta affärssystemen är Business Central idag uppe och konkurrerar med framgång mot exempelvis Jeeves, Epicor, Sage och Monitor. Samtidigt har Finance and Operations tagit klivet upp och konkurrerar idag med framgång mot de allra största affärssystemen som Oracle, SAP, Infor och IFS.

Både Business Central och Finance and Operations är på väg över till att enbart saluföras som molnbaserade erbjudanden med Azure som naturlig hemvist. Därmed sällar man sig till den övriga marknaden som i huvudsak idag enbart erbjuder abonnemangsbaserade molntjänster.

Tidigare ansågs Business Central rikta sig mot mindre verksamheter utan koncernstrukturer. Detta gäller dock inte längre. Även om Business Central historiskt haft begränsningar med koncernstrukturer och internhandel är detta idag inget större hinder längre. För både Business Central och Finance and Operations gäller att utbudet av tilläggsfunktioner via partners är i det närmaste obegränsat vilket innebär att det ofta går att hitta funktionalitet för nästan alla tänkbara branscher. Det som dock håller tillbaka möjligheten är att svenska partners inte alltid har det nätverk eller erfarenhet som krävs för att kunna erbjuda tillägg till alla branscher.

Om vi håller oss till den svenska marknaden som har ca 45.000 företag med +10 anställda varav 4.000 har över 100 anställda är det Business Central som har den största potentialen sett till numerär. Business Central har idag ca 5.000 kunder i Sverige och Finance and Operations idag ca 800 kunder. För båda applikationerna finns en potential till dubblering inom de kommande 10 åren samtidigt som konkurrensen från andra leverantörer väsentligen ökat de senaste åren. Och då inte minst konkurrensen från SAP Business ByDesign som nu växer ganska fort på den svenska marknaden.

Det finns ännu skäl för Microsoft att erbjuda både Business Central och Finance and Operations då man täcker delvis olika kundsegment. Samtidigt går vi och väntar på när Microsoft kommer att släppa en produkt för de allra minsta organisationerna. Som en följd av att det tidigare Navision pressats uppåt i marknaden har målgruppen med företag i storleken 1-20 anställda lämnats över till de nya uppstickarna av molnbaserade applikationer. Det har spekulerats i att Microsoft kommer paketera en enklare version av Business Central som en helt integrerad del av Office365 och med syfte att täcka även mikrosegmentet av företag. Det är inte osannolikt att detta sker, men då först när man etablerat ett helt genomarbetat molnerbjudande.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.