Unit4 vinner utmärkelsen Årets Affärssystemprojekt 2020

I veckan korades vinnaren av utmärkelsen årets Affärssystemprojekt 2020. Efter ett par månaders process med gallring av de nominerade kandidaterna stod finalen mellan 3 värdiga finalister: Liseberg tillsammans med leverantören Exsitec, Tacton med leverantören Workday samt Peab Support med leverantören Unit4.

 

Juryn, som består av en mix av kompetens och erfarenhet ifrån såväl akademi som näringsliv, har baserat sin värdering utifrån 10 olika kriterier som samordnas under kategorierna Upphandlingen, Projektet och Resultatet. Den röda tråden genom dessa kategorier är att kunden ska ha tillämpat en nyttobaserad struktur från upphandlingen, genom projektet och vara mätbart efter projektets genomförande. Det räcker således inte att projektet har gått ”bra”. Det måste vara mätbart.

 

Det gemensamma för de tre finalisterna är att samtliga kunder (Liseberg, Tacton och Peab Support) varit proaktiva och drivande i sin roll som kund och antingen arbetat i fas med leverantören, eller hela tiden legat ett steg före leverantören när det gäller styrning och ledning av projektet. Således är detta primärt ett pris som utdelas till kunden. Samtidigt är det helt rättvist att leverantören får ta åt sig en del av äran. Ett framgångsrikt projekt kräver ett nära och kontinuerligt samarbete mellan båda parter även om rollerna kund och leverantör alltid måste finnas och vara tydlig.

 

Utvärderingen mellan årets finalister landade i väldigt jämna poäng mellan de olika projekten. Alla projekten kunde uppvisa en väsentligt mätbar nytta som resultat efter sina genomförande och alla projekten hade arbetat med en tydligt struktur och modell under såväl upphandlingen som implementeringen. Det som till slut vägde över till fördel för Peab Support och leverantören Unit4 var projektets komplexitet. Kunden lyckades genomföra sin implementering med en utrullning till +500 användare fördelade på flera olika affärsområden och på väldigt många olika lokalkontor och juridiska enheter i flera länder. Och utöver detta lyckats genomföra en driftsättning med +150 integrationer där projektet och utrullningen till samtliga länder slutfördes inom både tid och budget. En imponerande bedrift.

 

Priset som instiftades 2016 har nu delats ut i fem år. Och baserat på dessa år och de nomineringar som inkommit till vår jury kan vi konstatera att några leverantörer/system får fler nomineringar jämfört med en del andra leverantörer på marknaden. Man kan spekulera i om detta beror på att några leverantörer i genomsnitt lyckas bättre med sina projekt jämfört med andra leverantörer, eller handlar det enbart om tur?

 

Man kan inte lasta leverantören för att många kunder arbetar med en avsaknad av nyttovärdering och struktur under sin upphandling. Ej heller kan man lasta leverantören för att många kunder inte har förmåga till att agera som en proaktiv part under implementeringen. Däremot kan man lasta leverantören ifall denne inte tar sitt ansvar i form av att vara en guide inför och under projektets genomförande. Även om det krävs två parter för att lyckas med en implementering så är det naturligt att leverantören, som genomför implementeringar varje dag, kan avkrävas ett stort ansvar för att bidra med struktur och erfarenhet.

 

Vi gratulerar Peab Support och Unit4 till årets utmärkelse och ser nu fram emot nya spännande nomineringar inför priset 2021. För att bli nominerad krävs att driftsättningen av det nya systemet sker under 2020 och att effekten och resultatet av ska vara mätbart. Prisutdelningen sker 2021 på den årliga mässan Forum Affärssystem som genomförs i maj 2021.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.