ERP

HerbertNathan & Co tar pulsen på Xledger

Henrik Frimodig på HerbertNathan & Co har intervjuat Thomas Falk, VD på Xledger, för att prata framtidens affärssystem. Se vad Thomas har att säga om affärssystemsmarknaden och specifikt om Xledger.

 

 

Tidkoder för intervjuns olika områden:

(00:00:33) – Thomas Falk om beslutet att byta till Xledger
(00:01:17) – Reflektion över de första två åren
(00:02:48) – Hur Xledger har påverkats av pandemin
(00:04:08) – Xledgers bakgrund och framtidsplaner
(00:05:50) – Hur tillväxttakten skall upprätthållas framöver
(00:07:05) – Relationen till redovisningsbyråerna
(00:08:18) – Trender kring outsourcing av ekonomifunktionerna
(00:10:27) – Xledgers målgrupp
(00:12:04) – Hur Xledger själva definierar sitt system
(00:14:27) – Xledgers roadmap för produktutveckling
(00:15:55) – Xledgers syn på processer kontra funktioner/förmågor
(00:18:32) – Håller affärssystemen på att konkurreras ut av nishsystemen?
(00:21:16) – Hur Xledger jobbar för att förenkla användandet av systemet
(00:22:33) – Best pratices, förkonfigureringar och andra sätt att öka kvaliteten och snabba upp implementationsprojekten
(00:24:40) – Xledgers förkonfigureringar och generella implementationstid
(00:26:09) – Synen på molntjänster som game changer
(00:28:48) – Hur Xledger ser på informationssäkerhet rörande molntjänster
(00:30:25) – Om konfigurationsmöjlighet kontra anpassningar
(00:34:25) – Om Xledgers leveransmodell gällande att leverera via cloud kontra on-premise
(00:35:25) – Hur Xledger jobbar med AI och Machine learning och några exempel
(00:39:47) – Om att välja plattform eller att välja affärssystem
(00:42.26) – Om Xledgers plattform och samarbetspartners
(00:43:52) – Strategin kring Xledgers plattform
(00:44:46) – Affärssystemsmarknaden de kommande åren
(00:46:59) – Om Xledgers fortlevnad framåt
(00:49:03) – Avslut

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.