HR

Spännande aktörer på marknaden för HR system

I vår pågående analys av marknaden för HR-system i Sverige kan vi konstatera ett fortsatt inflöde av nya leverantörer. Marknaden växer kraftigt just nu och vi ser ett stort intresse och behov hos våra kunder att möjliggöra deras digitaliseringsresa. Företag fortsätter att förvärva, utöka och förbättra deras molnbaserade HR systemlösningar kopplade till behov inom digitalisering. Vi ser ett speciellt ökat intresse hos mindre företag dvs under 500 anställda och ser fler och fler leverantörer som riktar sig mot denna målgrupp.

De behov som föreligger handlar i generell utsträckning och att digitalisera och automatisera de processer som rör medarbetarlivscykeln samt att samla och administrera personaldata ur ett GDPR-säkrat perspektiv. I samband med vår pågående marknadsanalys av HR system, där vi analyserar de olika leverantörernas strategi, marknadsaktiviteter, kundinformation, funktionalitet, prissättning samt framtida fokus, har vi valt att skriva några rader om ett antal spännande nya aktörer i vår kommande rapport för HR systemmarknaden.

 

BambooHR

BambooHR är ett amerikanskt HR-system som stödjer de flesta HR-processerna i medarbetarlivscykeln. Systemet har ett ursprung från 2008 och är väl etablerat på den amerikanska marknaden med ca 20 000 kunder. BambooHR är i en tillväxtfas på den nordiska marknaden och använder sig av partners för implementation och försäljning. Lösningen är helt molnbaserad och finns i dagsläget tillgänglig på 8 språk men saknar de nordiska språken. Målsättningen med systemet är att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt för att effektivisera alla aktiviteter kopplade till medarbetarlivscykeln med undantag för LMS. Målgruppen är mindre företag med ca 50-500 anställda och konkurrerar främst med prissättning och kort implementationstid. Till de företag som överväger BambooHR som HR-systemlösning är vår rekommendation att säkerställa bemötande av krav enligt GDPR samt hantering av supportfrågor med tidzonsskillnad i beaktning. I övrigt ett gediget HR-system med god funktionalitet inom flertalet HR-processer.

 

AlexisHR

AlexisHR har trots sina knappa 2 år på marknaden etablerat sig snabbt och finns idag representerade hos flertalet företag i Sverige. En stor del av dem har även verksamhet globalt och systemet används i över 35 länder. Målgruppen är främst mindre bolag mellan 50-500 anställda med fokus på att samla all personaldata på en plats och automatisera alla processer från onboarding till offboarding. Systemet erbjuds, utöver engelska, på svenska och erbjuder även ett antal nyckelfärdiga integrationer främst inom behov kopplade till rekrytering men även till lönesystem som ex. Hogia Lön och Visma Agda PS. Målsättningen är att expandera mot den europeiska marknaden med tillhörande språkstöd samt att utveckla och lansera funktionaliteten i systemet. Alexis HR erbjuder god funktionalitet inom on- och offboarding samt har bra stöd för olika typer av medarbetarsamtal och feedbackverktyg. Systemet erbjuder även gedigen funktionalitet för att hantera personaldata med relaterat rapportuttag.

 

Heartpace

Heartpace har varit aktivt sedan 2004 och fick så sent som 2018 Söderberg & Partners som ägare till en del av bolaget. Systemet finns tillgängligt på svenska och engelska och fokuserar på processer kopplade till medarbetarnas behov, utveckling och prestation. Bland tillgänglig funktionalitet kan nämnas master data, målstyrning, pulsmätningar, medarbetarsamtal samt lönerevision och fokus ligger på att skapa engagerade medarbetare. Målgruppen är främst mindre bolag mellan 50-500 anställda och Heartpace har idag kunder i hela norden med en klar större andel representerade i Sverige.

 

Bob

Bob, från Tel Aviv baserade Tech-bolaget HiBob, har haft en starkt tillväxt sedan lanseringen 2015 och fortsätter att expandera kraftigt genom miljardstöd från ett antal investerare. Målsättningen är en fortsatt global tillväxt med fokus även på Sverige och den nordiska marknaden. Bob har valt ett annorlunda fokus och väljer att ha medarbetarens perspektiv och behov som mittpunkt där traditionella HR-system snarare utgår från behov kopplade till HR-avdelningen. Bob fokuserar på användarvänlig funktionalitet och ett tilltalande gränssnitt med syfte att sammanföra de anställda genom sociala profiler, dela nyheter samt ex. ge varandra beröm. Målgruppen för plattformen är primärt snabbt växande bolag med anställda från 50 upp till 2000 personer. Bob imponerar på marknaden som system och differentierar sig gentemot sina konkurrenter genom att sätta medarbetarens behov i fokus. Systemet erbjuder gedigen funktionalitet inom de flesta områden och vår rekommendation är i övrigt att även säkerställa funktionalitet kopplad till GDPR-krav.

 

Personio

Personio med huvudkontor i München finns idag representerat hos mer än 3500 företag. Systemet har haft en starkt tillväxt sedan starten 2015 och värderas i dagsläget till över tio miljarder. Systemet marknadsförs aktivt på den skandinaviska marknaden men saknar dock språkstöd inom densamma. Systemet riktar sig till den europeiska marknaden med fokus på företag från 50 och upp till 2000 anställda. Personio erbjuder imponerade och användarvänlig funktionalitet med fokus på rekrytering, on- och offboarding, master data samt medarbetarutveckling men anses även starka inom dataskydd och informationssäkerhet (GDPR).

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.