HR 2021 – Trender och utveckling

Inom kort släpper HerbertNathan & Co en rykande färsk marknadsanalys av landskapet för HR-system för den skandinaviska marknaden. I likhet med tidigare år växer antalet HR-system och begreppet HR och HR-system bryter ny mark där gränserna mellan sociala medier, collaboration, communities, learning management, personalinformation och uppdragsinformation flyter samman.

HR är ett av de områden som idag drar till sig mest forskning och innovation. Både som följd av nya marknadsförutsättningar och villkor inom handel, tjänster och industri och som följd av den förändring som pågår gällande synsätt för ledning och styrning, företagskultur och anställningsformer. Och inte minst som följd av den pågående digitaliseringen som ifrågasätter tidigare normer och samtidigt skapar nya möjligheter till att kommunicera med, och stödja, den anställde i sin karriär och utveckling.

Följden av dessa förändringar är att det krävs nya och moderna HR-system. Den gamla tidens personalsystem som enbart var komplement till lönesystemet är numera ett minne blott. Istället ser vi framväxten av ett helt nytt landskap av system som utgår ifrån den anställdes och dennes coachs/mentors behov och inte ifrån de behov som finns inom löneavdelningen eller personalchefen.

 

Covid-19 som drivare

Trenderna till pågående förändringar kunde vi notera redan för 10 år sedan men där förändringen rört sig ryckvis fram till dess att Covid-19 gjorde entré. Som följd av pandemin har vi sett en snabbare förändring i synsättet på HR och den roll som HR faktiskt spelar vid digitalisering av verksamheten. I takt med att verksamheten digitaliseras följer förändringar i ledarskap, arbetsroller och ansvar. Och där gällande hierarkier med ledning och ansvar förändras eller kompletteras med nya roller och arbetsmodeller. Och i allt detta behövs nya verktyg och system för att planera, leda och koordinera underhåll och utveckling av organisationens resurser.

 

People platforms

Efter att vi under en tid talat om HR-system börjar vi nu allt mer istället tala om ”people platforms” med innebörden att vi ser en framväxt av plattformar och portaler där man samlar all personalinformation och stöd för att ledare, chefer, mentorer, konsulter och medarbetare ska samverka och utvecklas. Till viss del kan detta liknas vid begreppet ”Affärssystem” som vi använt i många år för att beskriva de ekonomiadministrativa system som håller ihop verksamhetens affärsrelationer och affärstransaktioner. Fast nu istället med medarbetaren i centrum och all information som behövs för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete och kunna utvecklas i sitt arbete.

 

Gig-economy

Denna förändring går också hand i hand med fenomenet Gig-economy där vi ser en större rörlighet på arbetsfältet och där många personer idag mer arbetar i projekt- och uppdragsform under en begränsad tid istället för långa anställningar. Och där tryggheten i tillvaron måste skapas inom projektet och uppdraget istället för inom den traditionella anställningsformen och chefsskapet. Och återigen blir det ”people platform” som håller ihop informationen oavsett pågående uppdrag och anställningsform.

 

Cloud

Även övergången till ”cloud” har fått stor effekt på området HR och de verktyg som används. Flertalet av alla nu ledande HR-system och HR-verktyg har utvecklats som native-cloud applikationer och bygger på en teknisk arkitektur som stödjer nutidens modeller för kommunikation och utbyte av information mellan olika plattformar och datakällor. Och där dessa gränssnitt också ligger till grund för att kunna börja utnyttja de möjligheter som uppstår inom machine learning och digitala assistenter.

Baserat på att marknaden tagit till sig cloud med hull och hår har HR fått möjlighet att stå på egna ben utan att vara beroende av lön och lönerelaterade system. Denna frikoppling har varit tillgodo för utvecklingen av starka och moderna fristående HR-applikationer. Och det har öppnat upp möjligheterna för HR-avdelningen att själva kunna planera och utveckla sina rutiner och best practices utan att behöva begränsas av lönesystemen och den interna IT-avdelningen restriktioner utifrån äldre och lokalt installerade system.

I vår kommande marknadsanalys redovisar vi och förklarar de förändringar som pågår inom HR och hur dessa förändringar påverkar marknaden för HR-system. Och vi kommer att presentera samtliga ledande och aktiva leverantörer och deras erbjudanden inom HR. Håll ut – rapporten kommer vara tillgänglig för beställning strax efter sommaren.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.