Storaffär inom Affärssystem: Infor EAM + Hexagon = Sant!

I veckan offentliggjordes att affärssystemsleverantören Infor avyttrar sin EAM-verksamhet till Hexagon. En stor affär och till en hissnande prislapp. Hexagon förvärvar enheten och programvaran för 2.75 miljarder USD och där ca 500 anställda från Infor också ingår. Affären är både överraskande och förvånande.
Att Infor avyttrar detta affärsområde kan inte tolkas på annat sätt än att Infor själva inte ser enheten som en strategisk del framåt. Och detta i en tid då IoT, sensorer, molntjänster, underhåll och service växer exponentiellt. Från det andra hållet kan man konstatera att Hexagon tvärtom gör en helt annan bedömning och ser affärsområdet som ett strategiskt komplement till sin egen satsning mot detta branschsegment.

Infor har under de senaste 10 år genomfört enorma investeringar för att omvandla sig från en traditionell leverantör av affärssystem till att bli en ”global ledare av digitala affärslösningar”. Och allt går i molnets väg där mycket av investeringarna har lagts på att skapa ett molnbaserat ramverk som utnyttjar det man räknar in i ”emerging technologies”. Det som presenterats hittills är både intressant och spännande. Samtidigt ställer det stora krav på de bakomliggande och traditionella applikationerna som ska göras tillgängliga i detta ramverk. Och då ska man ha i minne att Infor har långt över 100 olika applikationer i sin portfölj och där exempelvis M3 bara är 1 av dessa applikationer.

Någonstans i denna utveckling och resa framåt har Infor gjort bedömningen att EAM inte ska/bör vara med i den framåtriktade satsningen. Om det beror på tekniska utmaningar med att omvandla applikationen till en modern molnapplikation eller om det finns andra kommersiella grunder är svårt att bedöma som utomstående, men det skapar ändå en del frågor när detta affärsområde avyttras.

Att Hexagon däremot tar steget in på marknaden för ”affärssystem” är inte så märkligt som det först kan tyckas. Det ligger i sakens natur att en leverantör med starkt fokus på digitala tjänster och IOT vill förstärka med ”back-office” för att kunna erbjuda ett helhetsåtagande till kunderna är affärsmässigt korrekt. Det handlar också om att öka ägandet av slutkunden. Med EAM-affären följer en väldigt stor målgrupp av kunder som nu får tillgång till Hexagons kompetens och övriga tjänster.

Affären är intressant för Hexagon men lämnar en del frågor kvar när det gäller Infor.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.