ERP

Provtryck ditt affärssystem

Att ert affärssystem fungerat för er verksamhet i 20 års tid innebär inte att affärssystemet är optimalt för de kommande 20 åren. Den höga förändringstakten inom IT som vi nu upplever och har upplevt under de senaste åren har dramatiskt förändrat förutsättningen för de organisationer som sitter med affärssystem som utvecklats under 1970-1990-talet. Det har tidigare varit möjligt att förlänga användningen av de gamla affärssystemen (utöver en normal livscykel för ett IT-system) då många verksamheter har kunnat hålla sig ”introverta” i sin användning av sitt verksamhetssystem och kunnat använda det trots att omvärlden förändras. Men denna möjlighet finns inte längre kvar.

 

Som en följd av en IT-mässigt alltmer sammankopplad värld med ett både stort och kritiskt beroende av att kunna samverka med kunder, leverantörer och partners tvingas allt fler organisationer att ifrågasätta sin befintliga IT-arkitektur. Och det handlar inte enbart om att den tekniska arkitekturen är under förändring utan det handlar också om att många organisationer står inför att förändra sina affärsmodeller på ett sätt som inte alls stöds av det gamla befintliga affärssystemet. Som ett exempel kan nämnas den stora andelen företag som verkar inom tillverkning och där eftermarknad och service blivit en ny, viktig och kanske helt avgörande verksamhetsgren. Många andra liknande exempel finns.

 

 

Skapa en plan för informationsmodell och teknisk infrastruktur

Den historiska modellen för att möta utveckling och förändring var att upphandla och byta ut sitt gamla affärssystem till något nytt. Och det kan i vissa fall vara rätt väg att gå även idag. Men lika ofta kan det i stället handla om att byta ut delar av sin portfölj med applikationer, ersätta med nya stödsystem och då oftast i formen av molnbaserade system. Men att bryta upp, byta ut och komplettera med nytt ställer krav på en genomtänkt arkitektur både sett till tekniken och till informationsmodellen. Och att masterdata hamnar i flera system innebär att det behövs en förvaltningsmodell som säkerställer att man upprätthåller kvalitet med informationen i respektive system. Läs gärna mer om masterdata i vår blogg Masterdata – supertråkigt men superviktigt.

 

För de flesta organisationer är det smärtsamt att genomföra ett systembyte och vanligast idag är att kunden behöver ha en successiv övergång från en äldre till en nyare arkitektur, där gamla system fasas ut och nya system fasas in över tid. Och där det krävs att man lägger en plan som balanserar mellan behovet av att snabbt komplettera med funktionalitet som saknas men samtidigt säkerställa att den totala IT-miljön förblir intakt och där man arbetar för att minimera riskerna för haveri och bristande informationskvalitét.

 

 

Stäm kontinuerligt av er tekniska infrastruktur mot verksamhetsmålen

I likhet med annat strategiskt arbete för sätta en affärsplan för utveckling av verksamheten med processer och affärsmodeller behöver man kontinuerligt arbeta med planer för att säkerställa att den tekniska infrastrukturen med applikationerna är ändamålsenliga och stödjer företags verksamhetsmål. Det handlar om att kontinuerligt provtrycka sin IT-miljö och sitt affärssystem, och ifrågasätta mot de affärsbehov och mål som verksamheten strävar mot. Allt för många verksamheter väljer att, till det yttersta, förlänga livet på den befintliga infrastrukturen och enbart prioritera åtgärder mot de tekniska brister som löpande uppstår.

 

Denna modell har fungerat i många år men när vi nu förflyttar oss in i en tidsålder där vi ser ett paradigmskifte med teknik, plattformar och molnbaserade tjänster så kommer uppvaknandet för många verksamheter bli kallt och hårt. Den tekniska skulden är på många håll väldigt hög och det finns inga genvägar att lösa upp denna knut. Rekommendationen är att vända ett reaktivt förhållningssätt till ett proaktivt förhållningssätt och se över sitt landskap med system. Att provtrycka sitt affärssystem handlar om att ifrågasätta hur affärssystemet förhåller sig till de nya tekniska möjligheterna samt hur systemet stödjer en långsiktigt mer komponentbaserad arkitektur inklusive stödet och modellen för att utveckla och behålla kontroll över informationen och masterdata. Och samtidigt ska systemet och den totala tekniska infrastrukturen följa och stödja verksamhetens förändring över tid.

 

Kanske har tåget redan gått för just din verksamhet och ditt affärssystem men varför inte planera en översyn och en provtryckning av ditt affärssystem redan idag!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.